Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science Online
Machine Learning Certificate

Data Science (Khoa học dữ liệu) – Machine Learning (Máy học) được xếp hạng là một trong những ngành nghề HOT nhất trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí như chuyên viên Khoa học dữ liệu hay chuyên viên Máy học luôn sôi nổi, và có nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút ứng viên.

Tham gia khóa học để mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình trong tương lai bạn nhé!

Chương trình được thiết kế dành cho mọi đối tượng, không yêu cầu kiến thức về CNTT, thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế. 

  • Chuyên đề ngắn hạn
  • Chuyên đề dài hạn
Data Science and Machine Learning
Business Analysis
Data Science and Machine Learning Certificate
Data Science Certificate
Machine Learning Certificate
Data Science and Machine Learning
Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản)
  • Điều kiện: Học viên đã có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng internet
Thời lượng: 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 2.500.000đ
Fundamentals of Python + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Thời lượng: 101 tiết (10 tuần)

Học phí: 7.000.000đ 

Ưu đãi: 6.000.000đ

Python for Machine Learning, Data Science & Data Visualization (Python cho máy học, Khoa học dữ liệu và Trực quan hóa dữ liệu)
Thời lượng: 53 tiết (5 tuần)
Học phí : 4.500.000đ
Mathematics and Statistics for Data Science
Thời lượng: 53 tiết (5 tuần)
Học phí : 4.500.000đ
Data Pre-processing and Analysis
Thời lượng: 53 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.500.000đ
Machine Learning with Python
Thời lượng: 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.800.000đ
Big Data in Machine Learning
Thời lượng: 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.800.000đ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO