Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Thông tin ưu đãi học phí

ƯU ĐÃI CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN 5 TUẦN - 10 TUẦN

 • Tặng 100.000 khi đăng kí Online
 • Tặng 10% khi đăng kí các lớp học ban ngày từ thứ 2 đến thứ 6
 • Tặng 10% học phí cho Sinh viên hoặc Học viên cũ đã học tại Trung Tâm Tin Học 
 • Tặng 10% khi đóng học phí nhóm 2 học viên, 15% khi đóng học phí nhóm 3 học viên

Lưu ý:

 • Để nhận được ưu đãi học viên vui lòng Đăng ký online và hoàn tất học phí đến hết ngày 17/05/2021
 • Trong trường hợp nhiều chính sách ưu đãi, học viên sẽ được áp dụng hình thức ưu đãi cao nhất (không cộng dồn)
 • Đối với ưu đãi Học sinh - Sinh viên , khi đến đăng ký vui lòng mang theo 01 bản photo thẻ Học sinh, Sinh viên và bản gốc để được nhận ưu đãi

 

Lịch khai giảng

Data Science Certificate

Data Science Certificate - 437 tiết học+ 67 tiết đồ án
Học phí : 29.000.000 đ
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
DS00_266Liên hệ SĐT 0914024357 để được tư vấn lịch học17/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký

Machine Learning Certificate

Machine Learning Certificate - 341 tiết học + 67 tiết đồ án
Học phí : 23.000.000 đ

Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
ML00_266Liên hệ SĐT 0914024357 để được tư vấn lịch học17/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký

Data Science for Marketing Certificate

Data Science for Marketing Certificate - 165 tiết
Học phí : 11.500.000 đ
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
DS4M_266Liên hệ số Hotline 0914 024 357 để được tư vấn về lịch học17/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký

Data Science

Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản) - 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 2.500.000 đ
 • Điều kiện: Học viên đã có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng internet
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS1_266S7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (07.30 - 11.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 4 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
LDS1_266C7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 17.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 5 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
LDS1_266T246ONThứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)17/05/2021OnlineĐăng ký
Python for Machine Learning, Data Science & Data Visualization (Python cho máy học, Khoa học dữ liệu và Trực quan hóa dữ liệu) - 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 4.100.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS2_266S7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (07.30 - 11.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 3 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
LDS2_266C7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 17.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 4 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
Fundamentals of Python + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization - 96 tiết (10 tuần)

Học phí: 6.600.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CBDS_266S7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (07.30 - 11.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 4 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
CBDS_266C7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 17.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 5 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
CBDS_266T246ONThứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)17/05/2021OnlineĐăng ký
Mathematics and Statistics for Data Science - 53 tiết (4 tuần)
Học phí : 4.500.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS3_266T246ONThứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)24/05/2021OnlineĐăng ký
Databases and SQL for Data Science - 43 tiết (4 tuần)
Học phí : 3.700.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS4_266S7NONThứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ nhật (07.30 - 11.30)22/05/2021OnlineĐăng ký
Data Pre-processing and Analysis - 53 tiết (5 tuần)
Học phí : 4.800.000 đ
 • HV đã tham gia khóa Fundamentals of Python; Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization; Mathematics and Statistics for Data Science  hoặc có kiến thức tương đương
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS5_266C7NONThứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ nhật (13.30 - 17.30)22/05/2021OnlineĐăng ký
Machine Learning with Python - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.800.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS6_266C7NONThứ 7 + Chủ nhật (14.00 - 17.00) + Thứ 5 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
Big Data in Machine Learning - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.800.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS9_266T46NONThứ 4-6 (18.30 - 21.30) + Chủ nhật (08.00 - 11.30)26/05/2021OnlineĐăng ký
Data Science Capstone Project - 67 tiết
Học phí : 2.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS0_266Gặp giảng viên hướng dẫn 1 lần/tuần18/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký

Machine Learning

Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản) - 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 2.500.000 đ
 • Điều kiện: Học viên đã có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng internet
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS1_266S7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (07.30 - 11.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 4 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
LDS1_266C7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 17.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 5 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản) - 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 2.500.000 đ
 • Điều kiện: Học viên đã có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng internet
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS1_266T246ONThứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)17/05/2021OnlineĐăng ký
Python for Machine Learning, Data Science & Data Visualization (Python cho máy học, Khoa học dữ liệu và Trực quan hóa dữ liệu) - 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 4.100.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS2_266S7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (07.30 - 11.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 3 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
LDS2_266C7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 17.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 4 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
Fundamentals of Python + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization - 96 tiết (10 tuần)

Học phí: 6.600.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CBDS_266S7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (07.30 - 11.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 4 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
CBDS_266C7NONONLINE: Thứ 7 + Chủ nhật (13.30 - 17.30) + Học thực hành tại 137E NCT Thứ 5 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
CBDS_266T246ONThứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)17/05/2021OnlineĐăng ký
Mathematics and Statistics for Data Science - 53 tiết (4 tuần)
Học phí : 4.500.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS3_266T246ONThứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)24/05/2021OnlineĐăng ký
Machine Learning with Python - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.800.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS6_266C7NONThứ 7 + Chủ nhật (14.00 - 17.00) + Thứ 5 (18.00 - 21.00)22/05/2021OnlineĐăng ký
Big Data in Machine Learning - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 5.800.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS9_266T46NONThứ 4-6 (18.30 - 21.30) + Chủ nhật (08.00 - 11.30)26/05/2021OnlineĐăng ký
Machine Learning Capstone Project - 67 tiết
Học phí : 2.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LML0_266Gặp giảng viên hướng dẫn 1 lần/tuần18/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký

Business Analysis

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản - 36 giờ
Học phí : 3.500.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: HV đã có kiến thức cơ bản về Excel
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UPBI_266S7NThứ 7-C.Nhật (08:00 - 12:00)22/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI nâng cao - 36 giờ
Học phí : 4.000.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên đã có kiến thức về Power BI cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UPBN_266C7NThứ 7-C.Nhật (13:30 - 18:30)22/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
Phân tích dữ liệu với Excel - 30 giờ
Học phí : 3.200.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: HV đã có kiến thức cơ bản về Excel
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE3_266T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)18/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản và nâng cao - 72 giờ
Học phí : 6.000.000 đ
 • Môn học: Power BI cơ bản + Power BI nâng cao
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên đã có kiến thức về Excel cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UPB0_266S7NThứ 7-C.Nhật (08:00 - 12:00)22/05/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO