Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C#

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C# 9.0 trong môi trường visual studio 2019.
 • Cung cấp kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng theo mô hình OOP, vận dụng các thư viện được cung cấp để xây dựng ứng dụng.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng và phong cách lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình C# tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp theo hướng .NET.
 
 • Tất cả những ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình C# và muốn phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ .NET.
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có khả năng:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng ứng dụng
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, Function, sử dụng các thư viện cho sẵn của C#
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu trong C# 9.0
 • Nắm vững kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP) và vận dụng OOP để xây dựng các ứng dụng
 • Làm quen với các kỹ năng và phong cách lập trình gắn liền với công việc sau này.
 

 

 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số giờ: 48 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 1.500.000 VNĐ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).
 • Tổng quan
  • Lập trình và ngôn ngữ lập trình
  • Các loại ứng dụng
  • Môi trường lập trình Visual Studio
  • Làm quen ứng dụng ASP.Net Core Web Application
 • C# cơ bản
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng
  • Toán tử (Operators)
  • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
  • Sử dụng thư viện
 • Cấu trúc điều kiện if, switch
 • Pattern matching
 • Cấu trúc lặp
  • while, for, foreach
  • Sử dụng break, continue
 • Function
  • Giới thiệu, phân loại
  • Xây dựng function
  • Gọi và sử dụng function
  • Local Functions
  • Out Variables
  • Tuples Types
  • Ref returns and locals
 • Mảng (Array)
  • Giới thiệu và phân loại mảng
  • Xử lý mảng 1 chiều
  • Xử lý mảng 2 chiều
 • Xử lý lỗi
  • Phân loại
  • Dò và xử lý lỗi
  • Xử lý ngoại lệ (Exception)
 • Lập trình OOP
  • Giới thiệu
  • Xây dựng class
  • Khai báo các thành viên trong class
  • Expression bodied members
  • Record Type
 • Lập trình OOP mở rộng
  • Kế thừa và đa hình
  • Interface
  • Delegate và Event
 • Collections và Generic Collections
 
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
 
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# - 36 giờ

Học phí: 1.500.000đ - Nhận ƯU ĐÃI HỌC PHÍ khi ghi danh online + hoàn tất đến ngày 24/11/2023

 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCS3_290T5TNThứ 5 (17.45 - 21.15) + Chủ Nhật (17.30 - 21.00)30/11/202321-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
LCS3_290T5TN_ONThứ 5 (17.45 - 21.15) + Chủ Nhật (17.30 - 21.00)30/11/2023OnlineĐăng ký