Machine-learning-AzureML
Data-Analysis-Excel
Data-Analysis-PowerBI

Data Preprocessing with VBA

 • Tham gia khóa học viên sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng để thu thập, tổng hợp, trực quan hóa dữ liệu và triển khai, chia sẻ các báo cáo phân tích dữ liệu đến người dùng cuối.

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các công cụ xử lý dữ liệu đa dạng. 

 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn là:

 • Sinh viên các Trường Đại học, Cao Đẳng muốn tìm hiểu và cập nhật xu hướng mới.

 • Rất tốt cho công việc nếu bạn đang công tác trong cách ngành kinh tế, sale-marketing, tài chính, nhân sự, hành chính, quản trị,... 

 • Đặc biệt phù hợp với đội ngũ quản lý các cấp, muốn ứng dụng phân tích dữ liệu và xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.

 • Điều kiện: Học viên đã học qua lớp Chứng Chỉ A - Tin học Cơ bản
 • Sau khi hoàn thành khóa học, HV sẽ có các kỹ năng:

  • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình VBA để xây dựng ứng dụng

  • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán

  • Nắm vững kiến thức lập trình VBA nền tảng, dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao.

 •  Thời gian học: 5 tuần
 •  Tổng số tiết: 40 tiết học trực tiếp trên máy hoặc online
 •  Học phí: 3.000.000 VND/khóa (chính sách ưu đãi cho mỗi khóa, xem chi tiết tại Lịch khai giảng)

1. Tổng quan về Visual Basic for Application (VBA)

 • Cửa sổ soạn thảo
 • Cửa sổ Immediate
 • Thao tác với tập tin VBA

2. Khái niệm về kiểu dữ liệu

 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu
 • Khai báo và sử dụng biến
 • Các toán tử

3. Cấu trúc điều khiển – Khai báo mảng

 • Cấu trúc rẽ nhánh If
 • Cấu trúc rẽ nhánh Select Case
 • Cấu trúc lặp For
 • Cấu trúc lặp Do While/Do Until
 • Khai báo mảng

4. Xây dựng hàm/thủ tục/Add-Ins

 • Khái niệm
  • Hàm
  • Thủ tục
 • Xây dựng và sử dụng hàm/thủ tục
 • Xây dựng Add-Ins
 • Xử lý lỗi trong sự kiện

5. Truy xuất dữ liệu

 • Workbook
 • Worksheet
 • Dòng
 • Cột

6. Đồng bộ dữ liệu

 • Tìm kiếm thay thế các từ đồng nghĩa
 • Tìm kiếm thay thế các giá trị Null
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu chuỗi dạng số sang số

7. Chuyển đổi dữ liệu

 • Tách dữ liệu từ chuỗi thông tin
 • Tạo thuộc tính mới cho dữ liệu
 • Tự động cập nhật danh mục

 

 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận Data Preprocessing do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Data Preprocessing with VBA - 40 tiết
Học phí : 3.000.000 đ
ƯU ĐÃI:
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên

Điều kiện học: Học viên có kiến thức tương đương chứng chỉ A hoặc Ứng dụng CNTT Cơ bản

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE2_279T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)04/10/2022153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
CDE2_279T35OThứ 3-5 (18:00 - 21:00)04/10/2022OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO