Môn học mới
Data Analysis Certificate (Excel & Power BI)

Khóa học "Data Analysis Certificate (Excel & Power BI)" mang đến cho bạn cơ hội nâng cao kỹ năng quản lý dữ liệu và phân tích số liệu từ hai công cụ hàng đầu là MS Excel và Power BI, cộng thêm phần kiến thức từ SQL.
 
Trong chuyến hành trình với MS Excel, công cụ phổ biến nhất trong quản lý dữ liệu, bạn sẽ học cách vận dụng Excel không chỉ để thực hiện công việc văn phòng mà còn để phân tích dữ liệu và dự báo kinh doanh. Khóa học không chỉ giúp bạn chuẩn hóa dữ liệu, tạo biểu đồ và đồ thị một cách linh hoạt, mà còn giúp tự động hóa các tác vụ phức tạp, tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu suất làm việc. Học viên hoàn toàn khai thác hết sức mạnh của Excel trong tiền xử lý dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu tổng quát và chi tiết một cách hiệu quả.
 
Bước tiếp theo là Power BI, giải pháp toàn diện cho việc thu thập, tổng hợp, xử lý và phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn từ cơ bản đến chuyên sâu, cho phép bạn kết nối và biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xây dựng báo cáo tùy biến, trực quan và dễ chia sẻ. 
 
Ngoài ra, khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng SQL để quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, từ đó tăng cường khả năng phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác.
 
Học viên chỉ cần kiến thức Excel cơ bản là đủ để tham gia khóa học Excel + PowerBI + SQL, với nội dung cập nhật liên tục để đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hình thức học linh hoạt, có tùy chọn Online/Offline, phù hợp cho những người đi làm có lịch trình bận rộn.
 
Nâng cao kỹ năng của bạn ngay hôm nay để mở ra cơ hội nghề nghiệp trong tương lai!

 

 • Người làm việc trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh doanh, marketing, nhân sự...
 • Đội ngũ quản lý, nhân sự cấp cao và chủ doanh nghiệp
 • Sinh viên, người đi làm có nhu cầu tìm hiểu và trang bị kỹ năng phân tích dữ liệu ứng dụng trong công việc.

 

Excel Fundamentals for Data Analysis (Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel)

 • Tổng quan về Microsoft Excel
 • Nhập và định dạng dữ liệu trong Excel
  • Cách tạo và quản lý bảng tính
  • Định dạng dữ liệu: Số, Văn bản, Ngày tháng
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu
 • Hàm trong bảng tính Excel
  • Khái niệm về hàm và tham chiếu
  • Các nhóm hàm
   • Nhóm hàm số và chuyển đổi kiểu dữ liệu
   • Nhóm hàm chuỗi và chuyển đổi dữ liệu kiểu chuỗi
   • Nhóm hàm giờ
   • Nhóm hàm ngày
   • Nhóm hàm logic và điều kiện
   • Nhóm hàm tham chiếu và dò tìm
 • Cơ sở dữ liệu trong Excel
  • Các khái niệm về cơ sở dữ liệu
  • Vùng dữ liệu
   • Xác định vùng dữ liệu
   • Đặt tên, quản lý tên vùng
   • Tạo danh sách động
  • Vùng điều kiện
  • Vùng rút trích
  • Các hàm thống kê
  • Các kỹ thuật nâng cao trong Excel
   • Khai báo các thông số cần thiết trong Option
   • Bảo mật dữ liệu
   • Khống chế dữ liệu nhập trong ô (Data Validation)
   • Xử lý dữ liệu theo điều kiện (Conditional Formatting)
   • Ứng dụng cơ bản các xử lý với Record VBA Macro
   • Xây dựng biều đồ Chart và Sparkline cơ bản
  • Sử dụng các lệnh thống kê
   • Thống kê với hàm Subtotal và lệnh Subtotal
   • Thống kê với lệnh Consolidate
   • Thống kê với lệnh DataTable

Data Analysis & Visualization with Excel (Phân tích & trực quan hóa dữ liệu với Excel)

 • Tổng quan về Phân tích dữ liệu
 • Kết nối và chuẩn hóa dữ liệu với Power Query
 • Thống kê dữ liệu Pivot Table và Pivot Chart
 • Thiết kế Data Model với Power Pivot
  • Mô hình star
  • Các loại mối quan hệ
 • Phân tích dữ liệu với DAX (Data Analysis Expressions)
  • Giới thiệu
  • Nhóm hàm Logic:
   • IF, AND, OR, NOT, IFERROR
  • Nhóm hàm Filter:
   • FILTER, ALL, ALLEXCEPT
  • Nhóm hàm Relationship:
   • RELATED, RELATEDTABLE
  • Nhóm hàm Date and time:
   • DATEDIFF, DATEADD, EOMONTH
  • Nhóm hàm Aggregation:
   • SUM, COUNT, AVERAGE, SUMX, COUNTX, AVERAGEX, CALCULATE
 • Trực quan hóa dữ liệu
  • Vai trò của trực quan hóa dữ liệu
  • Biểu đồ so sánh: bar chart, column chart, line chart,...
  • Biểu đồ tỷ trọng thành phần: stacked chart, pie chart, waterfall chart,...
  • Biểu đồ mối quan hệ: scatter chart, buble chart,...
  • Trực quan hóa không gian địa lý
  • Tạo biểu đồ tương tác với Filter, Slicer
  • Các biểu đồ khác: Chart Data Hierarchies, Funnel Charts,...
 • Thiết kế Dashboard
 • Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu
 • Đồ án môn học

Data Analysis & Visualization with Power BI (Phân tích và Trực quan hóa Dữ liệu với Power BI cơ bản)

 • Tổng quan về ứng dụng Power BI
 • Kết nối và Chuẩn hóa dữ liệu với Power Query
 • Thiết kế Data Model
 • Phân tích dữ liệu với DAX (Data Analysis Expressions)
  • Nhóm hàm Logic: IF, AND, OR, NOT
  • Nhóm hàm Filter: FILTER, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED, VALUES, SELECTEDVALUE, DISTINCT
  • Nhóm hàm Relationship: RELATED, RELATEDTABLE
  • Nhóm hàm Date and time: DATEDIFF, DATEADD, EOMONTH
  • Nhóm hàm Aggregation: SUM, COUNT, AVERAGE, SUMX, COUNTX, AVERAGEX, CALCULATE, SUMMARIZE
  • Lọc bối cảnh với DAX
   • Filter Context
   • Row Context
 • Trực quan hóa dữ liệu
  • Vai trò của trực quan hóa dữ liệu
  • Biểu đồ so sánh: bar chart, column chart, line chart,...
  • Biểu đồ tỷ trọng thành phần: stacked chart, pie chart, waterfall chart,...
  • Biểu đồ mối quan hệ: scatter chart, buble chart,...
  • Tạo biểu đồ tương tác với Filter, Slicer
  • Các biểu đồ khác: Chart Data Hierarchies, Funnel Charts, Ribbon Charts
 • Xây dựng báo cáo quản trị và chia sẻ đến người dùng cuối
 • Đồ án môn học

Advanced Data Analysis with Power BI & SQL (Phân tích nâng cao với Power BI và SQL)

 • Truy vấn dữ liệu với SQL
  • Tổng quan về Cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Truy vấn cơ bản
  • Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng
  • Thống kê dữ liệu với Group by
  • Phân tích dữ liệu với Window Functions
 • Xử lý và tối ưu hóa truy vấn DAX
  • Variables
  • Multi Filter
  • Calculate Nested Level
  • Time Intelligence
  • Advanced Relationships
  • Window Function
  • DAX Optimizing
 • Thiết kế Dashboard theo vai trò và nghiệp vụ
 • Đồng bộ dữ liệu tự động
 • Quản lý vai trò và quyền hạn người dùng
 • Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu
 • Đồ án Môn học
 • Sau khi tham gia khóa học Excel và Power BI, bạn sẽ trang bị cho mình một loạt kỹ năng mạnh mẽ trong việc quản lý và phân tích dữ liệu. Tại Excel, bạn sẽ không chỉ lập và trình bày bảng tính chuyên nghiệp, thiết lập công thức tính toán nhanh chóng và chính xác, mà còn hiểu rõ các loại dữ liệu và sử dụng hàm thích hợp, từ đó lập thống kê số liệu nhanh chóng và hiệu quả. Nắm vững các kỹ thuật xử lý nâng cao trên Excel sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc làm việc với dữ liệu phức tạp.
 • Qua quy trình xử lý và phân tích dữ liệu với Excel, bạn sẽ biết cách tổng hợp và đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, áp dụng biểu đồ phù hợp để trực quan hóa dữ liệu theo yêu cầu. Đặc biệt, khả năng trình bày Dashboard một cách ấn tượng, chuyên nghiệp và truyền tải thông điệp sẽ làm cho công việc của bạn trở nên mạnh mẽ và thuyết phục.
 • Ngoài ra, với Power BI, bạn sẽ hiểu được quy trình xử lý, phân tích dữ liệu và biết cách ứng dụng loại biểu đồ phù hợp. Khóa học sẽ giúp bạn trình bày Dashboard chuyên nghiệp và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả.
 • Chưa dừng lại ở đó, khóa học còn cung cấp kiến thức vững về SQL, giúp bạn hiểu rõ và ứng dụng ngôn ngữ truy vấn để khám phá và xử lý dữ liệu nguồn. Sử dụng thành thạo DAX và thiết kế Dashboard chuyên nghiệp sẽ là những bước tiến quan trọng trong việc phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của bạn. Bạn cũng sẽ học cách phân quyền người dùng, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và tự tin triển khai, bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp. Tổng hợp những kỹ năng và kiến thức xử lý - phân tích và trực quan hóa dữ liệu sẽ đưa sự chuyên nghiệp và hiệu quả vào công việc của bạn, mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực quản lý và phân tích dữ liệu. 
 • Nhận Chứng chỉ "Data Analysis with Excel & PowerBI" do Trung Tâm Tin Học Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM cấp sau khi hoàn thành đồ án khóa học.

Với 4 môn học: Excel Fundamental for Data Analysis (Xử lý dữ liệu với Excel) + Data Analysis & Visualization with Excel (Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Excel) + Data Analysis & Visualization with Power BI basic (Phân tích và Trực quan hóa Dữ liệu với PowerBI cơ bản) + Advanced Data Analysis with Power BI & SQL 

Học viên sẽ trải qua tổng thời lượng: 120 giờ, với 2 hình thức học để lựa chọn: trực tiếp tại phòng thực hành TTTH hoặc học online qua Zoom với giáo viên

Học phí gốc: 13.500.000đ

ƯU ĐÃI:

Học viên mới: giảm còn 10.800.000đ/trọn khoá Data Analysis with Excel & PowerBI

Học viên đã học tại TT: giảm còn 10.100.000đ/trọn khoá 

Đăng ký nhóm 3 - giảm thêm 50.000đ/HV

 
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Môn học mới

Học phí gốc: 13.500.000đ - Nhận ưu đãi khi ghi danh online + hoàn tất học phí ​​trước khai giảng 02 ngày

 • Ưu đãi hiện hành:
  • Tặng 20% cho HV mới tham gia, học phí còn 10.800.000đ/trọn khoá
  • Tặng 25% cho HV đã từng học tại TT, học phí còn 10.100.000đ/trọn khoá 
  • Đăng ký nhóm từ 3 bạn giảm thêm 50.000đ/ HV
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CVPT_294S7NThứ 7 - Chủ Nhật (08:00 - 11:00)18/05/2024227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CVPT_294T35OThứ 3 & Thứ 5 (18:00 - 21:00)14/05/2024OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.