Data Processing & Analysis with Excel

 • Khóa học Xử lý và Phân tích dữ liệu với Excel với trọn bộ Excel sẽ rèn luyện cho học viên kỹ năng định dạng bảng tính, xử lý hàm tính toán, sử dụng công cụ phân tích, xuất nhập dữ liệu. Và những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thiết lập bảng tính chuyên nghiệp.
 • Sử dụng Visual Basic for Application (VBA) thành những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các công cụ xử lý dữ liệu đa dạng. Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.
 • Ngoài các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện phân tích dữ liệu và thực hiện các bài toán dự báo với các chức năng mới, nâng cao gần đây của Excel: Power Query, Power Pivot,...

 

 • Sinh viên các Trường Đại học, Cao Đẳng muốn tìm hiểu và cập nhật xu hướng mới.

 • Rất tốt cho công việc nếu bạn đang công tác trong cách ngành kinh tế, sale-marketing, tài chính, nhân sự, hành chính, quản trị,... 

 • Đặc biệt phù hợp với đội ngũ quản lý các cấp, muốn ứng dụng phân tích dữ liệu và xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.

 • Thiết lập và trình bày bảng tính chuyên nghiệp
 • Tạo lập, liên kết và quản lý nhiều bảng tính 
 • Sử dụng chính xác các hàm tính toán từ cơ bản tới chuyên sâu
 • Thành thạo các phương pháp thống kê 
 • Ứng dụng tốt các kiến thức, thuật ngữ nâng cao trên Microsoft Excel 2016
 • Sử dụng thành thạo các cấu trúc lệnh cơ sở của VBA
 • Có khả năng xây dựng hoàn chỉnh màn hình nhập liệu
 • Biết cách kết hợp và xử lý, đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Ứng dụng hiệu quả các chức năng của Excel để xử lý dữ liệu nhanh chóng.
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng loại biểu đồ phù hợp để trực quan hóa dữ liệu theo yêu cầu.
 • Biết cách trình bày Dashboard một cách ấn tượng, chuyên nghiệp.
 • Áp dụng được các phương pháp dự báo kinh tế phù hợp với thực tế.
 • Chứng nhận do Trung Tâm Tin Học Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM cấp

 

Môn 1: XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI EXCEL

 • Tổng quan về Microsoft Excel
 • Định dạng dữ liệu trong Excel
  • Định dạng dữ liệu trên bảng tính
  • Định dạng trang in
 • Hàm trong bảng tính Excel
  • Khái niệm về hàm
  • Khái niệm về tham chiếu
  • Các nhóm hàm cơ bản và nâng cao
  • Các lỗi thường gặp và cách xử lý
 • Cơ sở dữ liệu trong Excel
  • Các khái niệm về cơ sở dữ liệu
  • Các dạng vùng tiêu chuẩn
  • Các hàm thống kê và Lọc dữ liệu
 • Các thủ thuật nâng cao trong Excel
  • Khai báo các thông số cần thiết trong Option
  • Bảo vệ dữ liệu
  • Khống chế dữ liệu nhập trong ô (Data Validation)
  • Đặt tên & quản lý tên vùng
  • Tạo và sử dụng danh sách động
  • Định dạng bảng tính theo điều kiện
 • Sử dụng các lệnh thống kê
  • Thống kê với hàm Subtotal và lệnh Subtotal
  • Thống kê với lệnh Consolidate
  • Thống kê với lệnh DataTable
 • Công thức mảng
  • Giới thiệu
  • Các phép toán luận lý và cách lập công thức mảng

Môn 2DATA PREPROCESSING WITH VBA

 • Tổng quan về Visual Basic for Application (VBA)
 • Cửa sổ soạn thảo
 • Cửa sổ Immediate
 • Thao tác với tập tin VBA
 • Khái niệm về kiểu dữ liệu
 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu
 • Khai báo và sử dụng biến
 • Các toán tử
 • Cấu trúc điều khiển – Khai báo mảng
 • Cấu trúc rẽ nhánh If
 • Cấu trúc rẽ nhánh Select Case
 • Cấu trúc lặp For
 • Cấu trúc lặp Do While/Do Until
 • Khai báo mảng
 • Xây dựng hàm/thủ tục/Add-Ins
 • Khái niệm
  • Hàm
  • Thủ tục
 • Xây dựng và sử dụng hàm/thủ tục

 • Xây dựng Add-Ins

 • Xử lý lỗi trong sự kiện

 • Truy xuất dữ liệu
 • Workbook
 • Worksheet
 • Dòng
 • Cột
 • Đồng bộ dữ liệu
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Tách dữ liệu từ chuỗi thông tin
 • Tạo thuộc tính mới cho dữ liệu
 • Tự động cập nhật danh mục

Môn 3: PHÂN TÍCH & TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU VỚI EXCEL

 • Tổng quan về Phân tích dữ liệu (EDA)
 • Chuẩn hóa dữ liệu thô với Power Query
 • Kết nối và mô hình hoá dữ liệu với Power Pivot
 • Phân tích dữ liệu với DAX (data analysis Expressions)
 • Trực quan hóa dữ liệu
  • Vai trò của trực quan hóa dữ liệu
  • Biểu đồ so sánh: bar chart, column chart, line chart,...
  • Biểu đồ tỷ trọng thành phần: stacked chart, pie chart, waterfall chart,...
  • Biểu đồ mối quan hệ: scatter chart, buble chart,...
  • Trực quan hóa không gian địa lý
  • Tạo biểu đồ tương tác với Slicer
 • Xây dựng báo cáo quản trị với Dashboard

Thời lượng: 120 tiết, học trực tiếp trên máy hoặc học online

Học phí gốc: 8.200.000đ

ƯU ĐÃI:

Học viên mới: giảm 20% học phí trọn khoá 

Học viên đã học tại TT: giảm 25% học phí trọn khoá 

Đăng ký nhóm 3 - giảm thêm 50.000đ/HV

 
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Data Processing & Analysis with Excel - 90 giờ

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ khi ghi danh online và hoàn tất trước ngày 20/10/2023

 • Tặng 20% cho Học viên mới, học phí chỉ còn 6.560.000đ
 • Tặng 25% cho Học viên cũ TT, học phí còn 6.150.000đ
 • Đăng ký nhóm 3 - giảm thêm 50.000đ

Cấp độ: Dành cho người mới bắt đầu

Môn học: Xử lý dữ liệu với bảng tính ExcelData Preprocessing VBAPhân tích dữ liệu với excel

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE0_289T26Thứ 2-6 (18:00 - 21:00)23/10/2023153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
CDE0_289T26OThứ 2-6 (18:00 - 21:0023/10/2023OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN