Machine Learning for Data Analytics

 • Machine Learning for Data Analytics (ML) là một lĩnh vực của Artificial Intelligence (AI), cung cấp cho máy tính khả năng tự động học hỏi từ dữ liệu và kinh nghiệm trong quá khứ đồng thời xác định các mẫu để đưa ra dự đoán với sự can thiệp tối thiểu của con người.
 • ML là một trong những công nghệ thú vị nhất của thời đại chúng ta, nó linh hoạt và mạnh mẽ đến mức hầu hết các tổ chức hàng đầu trên thế giới đều sử dụng, như Google, Amazon, Netflix, Facebook…
 • Nếu 2 module trước trong chương trình Data Analytics Certificate chú trọng rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu thì trong module 3, dữ liệu đã thu thập sẽ được dùng để máy có thể học và đưa ra các dự báo, dự đoán giá trị. 
 • ML có thể giúp con người tối ưu hoá nhiều công việc, được ứng dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống như y tế, giáo dục, kinh tế, sản xuất, vận tải, truyền thông, dịch vụ, giải trí…
 • Có thể bạn từng nghĩ ML là lĩnh vực chỉ dành cho những nhà khoa học, những chuyên gia nhưng đến với khóa học này bạn sẽ thấy ML rất dễ tiếp cận, tìm hiểu và ứng dụng.
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Data Analytics.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV đã học qua các module 1, 2 hoặc có kiến thức tương đương
Sau khi hoàn thành khóa học “Machine Learning for Data Analytics”, học viên sẽ:
 • Biết được ML là gì và có thể mang lại lợi ích gì cho cá nhân và doanh nghiệp, tổ chức.
 • Nắm được quy trình thực hiện dự án ML trong việc dự báo, dự đoán
 • Biết cách tạo và thực thi các mô hình ML trong BigQuery bằng các truy vấn SQL.
 • Xây dựng được các mô hình dự báo, dự đoán và thực hiện các phân tích nâng cao bằng BigQuery ML
 • Biết cách tối ưu hóa và đánh giá chất lượng mô hình ML
 • Vận dụng các thuật toán ML thông dụng để giải quyết các vấn đề thực tế cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Đặc biệt, bạn sẽ thực hành và trải nghiệm các dự án Machine Learning thực tế trên môi trường BigQuery ML, môi trường cho phép các nhà khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu xây dựng và vận hành các mô hình ML trên dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc bằng cách sử dụng SQL trong khoảng thời gian ngắn.
 
Thời lượng: 48 tiết - 36 giờ (5 tuần) học trực tiếp trên máy.
Học phí: 6.000.000đ
 • Giới thiệu Machine Learning (ML), BigQuery ML, các ứng dụng ML
 • Quy trình xây dựng project BigQuery ML:
  • Tạo database
  • Lựa chọn thuộc tính
  • Tiền xử lý dữ liệu
  • Tạo Repeatable Dataset Splits
  • Xây dựng model
  • Đánh giá model
  • Sử dụng model
 • Xây dựng và đánh giá model với các thuật toán Machine Learning thông dụng:
  • Linear Regression (regression)
  • Logistic Regression (classification)
  • Boosted Tree, Random Forest (classification and regression)
  • Kmeans (clustering)
  • ARIMA (time series analysis)
  • Feature engineering & hyperparameter turning…
  • Deep Neural Network
  • Wide & Deep Neural Network
 • Final Project
  • HV được hướng dẫn thực hiện đồ án thực tế dựa trên các bài toán quan trọng trong lĩnh vực Data Analytics.

Kết thúc khóa học và thi đạt, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận "Machine Learning for Data Analytics - Ứng dụng Máy học trong phân tích dữ liệu" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN