Lập trình Cấu trúc dữ liệu

 • Trang bị cho HV kiến thức lập trình chuyên sâu về C.
 • Hiểu rõ và biết cách giải quyết hiệu quả những bài toán liên quan trên các cấu trúc dữ liệu quy chuẩn.
 • Người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập trình
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C
 • Riêng HV nào đã có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C thì có thể bỏ qua Môn 1

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Lập trình cấu trúc dữ liệu
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng
 • Thời gian học: 5 tuần học liên tục
 • Tổng số tiết: 64 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 1.500.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tập tin
  •     Phân loại tập tin: tập tin văn bản, tập tin nhị phân
  •     Các bước xử lý tập tin: mở, đọc/ghi, đóng tập tin
  •     Con trỏ tập tin (bộ định vị đọc/ ghi)
  •     Vùng đệm
  •     Các thao tác tập tin
 • Đệ quy
  •     Bài toán đệ quy
  •     Hàm đệ quy: đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy phi tuyến, đệ quy hỗ tương
  •     Hoạt động của một chương trình có cài đặt đệ quy
 • Danh sách kề: Khai báo, thao tác trên danh sách kề
 • Danh sách liên kết
  •     Danh sách liên kết đơn, kép
  •     Đặc điểm của danh sách liên kết
  •     Thao tác trên danh sách liên kết: duyệt, tìm kiếm, sắp xếp, thêm, xóa…
 • Ngăn xếp
  •     Cài đặt ngăn xếp theo kiểu kế tiếp
  •     Cài đặt ngăn xếp theo kiểu liên kết
  •     Ứng dụng của ngăn xếp
 • Hàng đợi
  •     Cài đặt hàng đợi theo kiểu kế tiếp: phương pháp di chyển tịnh tiến, phương pháp di chuyển vòng, các thao tác trên hàng đợi
  •     Cài đặt hàng đợi theo kiểu liên kết: khai báo, thao tác
  •     Ứng dụng của hàng đợi
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình C nâng cao & Cấu Trúc Dữ Liệu" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.