Tổng khai giảng
Phan-Tich-va-Truc-Quan-Hoa-Du-Lieu-voi-Power-BI cơ bản
Phân tích dữ liệu với Excel
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
lap-trinh-tren-excel
xu-ly-du-lieu-voi-bang-tinh-excel
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power Bi nâng cao

Thông tin ưu đãi học phí

Lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Ứng dụng CNTT Nâng cao:
 • Ưu đãi 100.000đ cho HS, SV khi đăng ký các lớp ban ngày từ thứ 2- thứ 6 (Vui lòng photo thẻ sinh viên còn thời hạn để nhận ưu đãi từ Trung Tâm)
 • Đặc biệt ưu đãi thêm 50.000đ khi đăng ký theo nhóm từ 3 HV trở lên

Các lớp MOS, chuyên đề:
 • Ưu đãi 100,000đ khi đăng ký online
 • Đặc biệt ưu đãi thêm 50.000đ khi đăng ký theo nhóm từ 3 HV trở lên

Lưu ý:
 • Để nhận Ưu Đãi, học viên vui lòng đăng kí Online và hoàn tất học phí trước 19h00 ngày 17/12/2021
 • Trong trường hợp có nhiều chính sách ưu đãi, học viên được áp dụng hình thức cộng gộp ưu đãi
 • Học phí đã bao gồm giáo trình, lệ phí thi và lệ phí cấp chứng chỉ. 

 

Lịch khai giảng

Ứng dụng CNTT Cơ bản

Ứng dụng CNTT Cơ bản - 60 tiết
Học phí : 1.300.000 đ
 • Môn học: Máy tính & mạng máy tính, HĐH Windows, Word - Excel - Powerpoint cơ bản, Internet và các ứng dụng
 • Giảm 100.000đ cho HS, SV khi đăng ký các lớp ban ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
 • Đặc biệt giảm thêm 50.000đ khi đăng ký theo nhóm từ 3HV trở lên.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UDCB_271C7NDOThứ 7-Chủ Nhật (13:00 - 16:50)04/12/2021OnlineĐăng ký
UDCB_272SZOThứ 2-3-4-5-6 (08:00 - 11:30)20/12/2021OnlineĐăng ký
UDCB_272C357OThứ 3-5-7 (13:30 - 16:45)21/12/2021OnlineĐăng ký
UDCB_272T357OThứ 3-5-7 (17:45 - 21:00)21/12/2021OnlineĐăng ký
UDCB_271C7NDThứ 7-Chủ Nhật (13:00 - 16:50)04/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
UDCB_272SZThứ 2-3-4-5-6 (08:00 - 11:30)20/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
UDCB_272C357Thứ 3-5-7 (13:30 - 16:45)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
UDCB_272T357Thứ 3-5-7 (17:45 - 21:00)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký

Ứng dụng CNTT Nâng cao

Ứng dụng CNTT Nâng cao - 60 tiết
Học phí : 1.450.000 đ
 • Giảm 100.000đ cho HS, SV khi đăng ký các lớp ban ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
 • Đặc biệt giảm thêm 50.000đ khi đăng ký theo nhóm từ 3HV trở lên.
 • Môn học: Word - Excel- Powerpoint nâng cao
 • Điều kiện bắt buộc: HV phải bổ sung Chứng chỉ A/B/C hoặc Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ Bản   (photo công chứng)
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UDNC_272T246OThứ 2-4-6 (17:45 - 21:00)20/12/2021OnlineĐăng ký
UDNC_272T246Thứ 2-4-6 (17:45 - 21:00)20/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký

Luyện Thi Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản

Luyện Thi Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản - 18 tiết
Học phí : 700.000 đ

(cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN)

 • Điều kiện học: HV đã có Chứng chỉ A hoặc phải đạt trình độ tương đương Chứng chỉ A
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LTHI_271SNLDChủ Nhật (08:00 - 11:30) + (13:00 - 16:30)12/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
LTHI_272S246LThứ 2-4-6 (08:00 - 11:30)20/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
LTHI_272C35LThứ 3-5 (13:30 - 17:00)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
LTHI_272SNLChủ Nhật (08:00 - 11:30) + (13:00-16:30)26/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký

Xử lý và phân tích dữ liệu với Excel chuyên nghiệp

Xử lý và phân tích dữ liệu với Excel chuyên nghiệp - 90 giờ ~ 3,5 tháng
Học phí : 5.950.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE0_272T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CDE0_272T35OThứ 3-5 (18:00 - 21:00)21/12/2021OnlineĐăng ký

Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel

Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel - 30 giờ
Học phí : 1.700.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE1_272T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CDE1_272T35OThứ 3-5 (18:00 - 21:00)21/12/2021OnlineĐăng ký

Lập trình trên Excel

Lập trình trên Excel - 30 giờ
Học phí : 2.500.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên có trình độ tương đương chứng chỉ A hoặc Ứng dụng CNTT Cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE2_272T26Thứ 2-6 (18:00 - 21:00)20/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CDE2_272T26OThứ 2-6 (18:00 - 21:00)20/12/2021OnlineĐăng ký

Phân tích dữ liệu với Excel

Phân tích dữ liệu với Excel - 30 giờ
Học phí : 3.200.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: HV đã có kiến thức cơ bản về Excel
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE3_ 272T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CDE3_ 272T35OThứ 3-5 (18:00 - 21:00)21/12/2021OnlineĐăng ký

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản và nâng cao

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản và nâng cao - 72 giờ
Học phí : 6.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UPB0_272C7NThứ 7-C.Nhật (13:00 - 17:00)25/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
UPB0_272C7NOThứ 7-C.Nhật (13:00 - 17:00)25/12/2021OnlineĐăng ký

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản - 36 giờ
Học phí : 3.500.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: HV đã có kiến thức cơ bản về Excel
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UPBI_272C7NThứ 7-C.Nhật (13:00 - 17:00)25/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
UPBI_272C7NOThứ 7-C.Nhật (13:00 - 17:00)25/12/2021OnlineĐăng ký

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI nâng cao

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI nâng cao - 36 giờ
Học phí : 4.000.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên đã có kiến thức về Power BI cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
UPBN_272S7NThứ 7-C.Nhật (08:00 - 12:00)25/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
UPBN_272S7NOThứ 7-C.Nhật (08:00 - 12:00)25/12/2021OnlineĐăng ký

Tin học chuẩn quốc tế MOS - EXCEL

THVP Chuẩn Quốc tế MOS Excel - 44 tiết
Học phí : 2.200.000 đ
 • Giảm 100.000 đ khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên có trình độ tương đương chứng chỉ A hoặc Ứng dụng CNTT Cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
MOSE_272T357Thứ 3-5-7 (17:45 - 20:45) (Excel)21/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
MOSE_272T357OThứ 3-5-7 (17:45 - 20:45) (Excel)21/12/2021OnlineĐăng ký

Tin học chuẩn quốc tế MOS - WORD

THVP Chuẩn Quốc tế MOS Word - 44 tiết
Học phí : 2.200.000 đ
 • Giảm 100.000 đ khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên có trình độ tương đương chứng chỉ A hoặc Ứng dụng CNTT Cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
MOSW_272T246Thứ 2-4-6 (17:45 - 20:45) (Word)20/12/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
MOSW_272T246OThứ 2-4-6 (17:45 - 20:45) (Word)20/12/2021OnlineĐăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO