Workshop “Giới thiệu Microsoft Fabric - Giải pháp phân tích dữ liệu cho kỷ nguyên AI ”

Workshop “Giới thiệu Microsoft Fabric - Giải pháp phân tích dữ liệu cho kỷ nguyên AI ”
Workshop “Giới thiệu Microsoft Fabric - Giải pháp phân tích dữ liệu cho kỷ nguyên AI" tổ chức vào ngày 11/08/2023, sẽ mang đến cho bạn bức tranh toàn cảnh về Microsoft Fabric - một nền tảng phân tích dữ liệu end-to-end tích hợp AI được giới thiệu với nhiều ưu điểm vượt trội.