Môn học mới
Master DevOps Engineer

DevOps tập trung vào việc cải thiện sự hợp tác giữa Development teamOperations team. Vì vậy, các kỹ sư DevOps là những người giám sát toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (software development lifecycle). Họ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các bản phát hành mã nguồn, triển khai CI/CD pipeline, tự động hóa các quy trình khác nhau, và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong giai đoạn phát triển, triển khai hoặc bảo trì.
 
Kỹ sư DevOps đứng đầu danh sách Công việc mới nổi của LinkedIn báo cáo Ấn Độ năm 2023. DevOps và Agile đang giúp các doanh nghiệp tăng năng suất, rút ngắn thời gian ra thị trường cho các sản phẩm của họ, và có Lợi nhuận đầu tư (ROI) tốt hơn. Ngày càng nhiều công ty sẵn sàng áp dụng các thực tiễn và công cụ DevOps, khiến kỹ sư DevOps trở thành một vai trò được săn đón rất cao.
 
Khóa học DEVOPS ENGINEER giúp bạn phát triển các kỹ năng chính cần thiết để trở thành chuyên gia DevOps. Bạn sẽ làm chủ Quản lý Cấu hình (Configuration Management), Tích hợp Liên tục (Continuous Integration), Deployment, Delivery và Giám sát (Monitoring) bằng các công cụ DevOps trong khóa đào tạo DEVOPS ENGINEER này. Các công cụ bao gồm Git, Docker, Kubernetes, Ansible, Jenkins, Prometheus, Grafana, ELK Stack, Terraform trong một cách tiếp cận thực hành, thực tế qua những bài lab của khóa học. 
 

Mục Tiêu Tổng Quan của Khóa Học:

 • Phát triển Kỹ Năng Chuyên Môn: Trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia DevOps, bao gồm quản lý cấu hình, tích hợp liên tục và phân phối liên lục (CI/CD) cũng như giám sát hệ thống.
 • Thực Hành với Công Cụ DevOps Hiện Đại: Học và thực hành với các công cụ DevOps hàng đầu như Git, Docker, Kubernetes, Ansible, Jenkins...
 • Tiếp Cận Thực Tế: Mục tiêu là cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng thực tế thông qua các bài lab và dự án thực hành.

Mục Tiêu Chi Tiết Của Từng Phần Khóa Học:

Automating Linux System Administration (45h)

 • Tự động hóa các nhiệm vụ quản trị hệ thống Linux.
 • Tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thiểu thời gian quản lý hệ thống.

AWS Essentials for DevOps Engineers (30h)

 • Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ AWS.
 • Học cách sử dụng AWS cho mục đích DevOps.

DevOps Containerization (30h)

 • Triển khai ứng dụng thông qua containerization.
 • Làm quen với công cụ như Docker để tạo và quản lý containers.

Orchestrating Containers (24h)

 • Quản lý và tự động hóa việc triển khai các containers.
 • Sử dụng công cụ như Kubernetes để điều phối containers.

Automating CI/CD Pipelines (24h)

 • Thiết lập và tự động hóa quy trình CI/CD.
 • Tăng cường hiệu suất phát triển và triển khai ứng dụng.

Infrastructure Automation and Orchestration (24h)

 • Tự động hóa cơ sở hạ tầng và quy trình.
 • Sử dụng công cụ như Ansible và Terraform để quản lý cơ sở hạ tầng.

Monitoring Systems and Infrastructure (16h)

 • Giám sát hiệu suất và hoạt động của hệ thống.
 • Sử dụng công cụ như Prometheus và Grafana để theo dõi và thông báo.

Đồ án tổng hợp DevOps (16h)

 • Áp dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng đã học vào một dự án thực tế.
 • Phát triển và triển khai một giải pháp DevOps từ đầu đến cuối.

 

Kỹ Năng Tổng Quát Đạt Được từ Toàn Bộ Khóa Học:

 • Hiểu biết sâu sắc về quy trình DevOps và các nguyên tắc cơ bản của nó.
 • Năng lực trong việc sử dụng các công cụ DevOps hàng đầu, như Git, Docker, Kubernetes, Ansible, Jenkins, Prometheus, Grafana, ELK Stack, Terraform.
 • Kỹ năng tự động hóa cơ sở hạ tầng và quản lý cấu hình để tối ưu hóa và duy trì môi trường hệ thống.
 • Khả năng thiết lập và quản lý quy trình CI/CD cho phần mềm.
 • Kỹ năng giám sát và duy trì hiệu suất hệ thống thông qua các công cụ chuyên biệt.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện trong môi trường DevOps.
 • Kinh nghiệm thực tế qua việc thực hiện dự án tổng hợp DevOps.

Kỹ Năng Cụ Thể của Từng Phần Khóa Học:

 • Automating Linux System Administration (45h)
  • Tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống Linux.
  • Tối ưu hóa quản lý hệ thống để tăng cường hiệu suất và độ tin cậy.
 • AWS Essentials for DevOps Engineers (30h)
  • Hiểu rõ cách sử dụng và quản lý các dịch vụ AWS trong bối cảnh DevOps.
  • Triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng cloud.
 • DevOps Containerization (30h)
  • Kỹ năng containerization với Docker, bao gồm việc tạo, quản lý, và triển khai containers.
  • Hiểu cách thức container hỗ trợ trong việc phát triển và triển khai ứng dụng.
 • Orchestrating Containers (24h)
  • Quản lý và điều phối containers với Kubernetes.
  • Tối ưu hóa quy trình triển khai và quản lý ứng dụng.
 • Automating CI/CD Pipelines (24h)
  • Thiết kế và tự động hóa quy trình CI/CD.
  • Hiểu biết sâu về quy trình tích hợp và triển khai liên tục.
 • Infrastructure Automation and Orchestration (24h)
  • Sử dụng Terraform để tự động hóa cơ sở hạ tầng.
  • Kỹ năng điều phối và quản lý cơ sở hạ tầng một cách hiệu quả.
 • Monitoring Systems and Infrastructure (16h)
  • Sử dụng Prometheus và Grafana để giám sát hiệu suất hệ thống và cơ sở hạ tầng.
  • Phân tích và xử lý sự cố hệ thống dựa trên dữ liệu giám sát.
 • Đồ án tổng hợp DevOps (16h)
  • Áp dụng tất cả các kỹ năng đã học để phát triển và triển khai một giải pháp DevOps hoàn chỉnh.
  • Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm trong bối cảnh DevOps.
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.