TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

[Thông báo] Kế hoạch thi Khóa 247

1. Thi lần 1

 • Ngày công bố kết quả thi:
  • Thứ 2,4,6 và thứ 3,5,7 công bố ngày 12/04/2019
  • Thứ 7, chủ nhật ngày công bố ngày 24/04/2019
 • Ngày nhận đơn phúc khảo:
  • Thứ 2,4,6 & thứ 3,5,7 từ ngày 12/04 đến 13/04/2019
  • Thứ 7, chủ nhật từ ngày 24/04/2019
 • Ngày công bố kết quả phúc khảo:
  • Thứ 2,4,6 và thứ 3,5,7 công bố vào ngày 17/04/2019
  • Thứ 7, chủ nhật công bố vào ngày 25/04/2019
 • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 12/04/2019 đến 25/04/2019

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 247 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

 • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 28/04/2019
 • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Tư, ngày 08/05/2019
 • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 08/05/2019 đến ngày 09/05/2019
 • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ Tư, ngày 14/05/2019

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi thi