TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

Kế hoạch thi Khóa 246

1. Thi lần 1

  • Ngày công bố kết quả thi: Thứ sáu, ngày 15/02/2019
  • Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 15/02/2019 đến ngày 17/02/2019
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo: 14:00 Thứ Ba, ngày 19/02/2019
  • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 15/02/2019 đến 20/02/2019

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 246 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

  • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 24/02/2019
  • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Sáu, ngày 01/03/2019
  • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 03/03/2019
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ Tư, ngày 06/03/2019

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi thi ***