TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

Kế hoạch thi khóa 244

1. Thi lần 1

  • Ngày công bố kết quả thi: Thứ sáu, ngày 30/11/2018
  • Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 30/11/2018 đến ngày 02/12/2018
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo: 14:00 Thứ Ba, ngày 04/12/2018
  • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 30/11/2018 đến 05/12/2018

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 244 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

  • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 09/12/2018
  • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Sáu, ngày 14/12/2018
  • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 16/12/2018
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ Tư, ngày 19/12/2018

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi thi ***