TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

Kế hoạch thi Khóa 248

1. Thi lần 1

 • Ngày công bố kết quả thi:
  • Thứ 2,4,6 và thứ 3,5,7 công bố ngày 22/05/2019
  • Chủ nhật ngày công bố ngày 28/05/2019
 • Ngày nhận đơn phúc khảo:
  • Từ 22/05 đến 29/05/2019
 • Ngày công bố kết quả phúc khảo:
  • Ngày 30/05/2019
 • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 22/05/2019 đến 30/05/2019

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 248 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

 • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 02/06/2019
 • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Sáu, ngày 07/06/2019
 • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 09/06/2019
 • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ Ba, ngày 11/06/2019

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi thi