Machine Learning with Azure ML

 • Khóa học Machine Learning with Azure ML giúp học viên hiểu thành phần chính trong hệ thống phân tích, dự báo số liệu trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Cung cấp cho học viên các kiến thức Toán học và xác suất thống kê dùng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán Azure Machine learning (thuộc nhánh Trí tuệ nhân tạo “AI”)
 • Kết thúc khóa học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để phân tích, dự báo số liệu và chia sẻ đến người dùng cuối
 • Học viên đã tham gia các khóa học Phân tích và trực quan hoá dữ liệu với PowerBI hoặc Excel

 • Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng

 • Học viên có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Phân tích và Dự báo số liệu

Sau khi hoàn thành khóa học, HV sẽ có các kỹ năng:

 • Nắm được các kiến thức Toán học và xác suất thống kê cần thiết cho việc tính toán và phân tích dữ liệu 

 • Sử dụng các thuật toán Machine Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong kinh doanh

 • Tiền xử lý và dự báo dữ liệu với thư viện Azure Machine Learning

 • Triển khai hoàn chỉnh hệ thống hệ phân tích, dự báo trong kinh doanh

 • Chia sẻ ứng dụng dự báo đến người dùng cuối

 • Thời lượng: 40 tiết học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 4.500.000/HV (chính sách ưu đãi cho mỗi khóa, xem chi tiết tại Lịch khai giảng)

DỰ BÁO - MACHINE LEARNING VỚI AZURE ML (40 tiết)

 • Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing) với Azure Machine Learning
  • Data Understanding
   • Import dataset
   • Export dataset
   • Phân tích sơ bộ
  • Quy trình Pre-processing
   • Đọc dữ liệu (Read Data)
   • Kiểm tra dữ liệu thiếu, ngoại lệ (Data Cleaning)
   • Kiểm tra dữ liệu phân loại (Categorical data)
   • Chuẩn hoá dữ liệu (Data Standardizing)
   • Chia dữ liệu (Data Splitting)
  • Descriptive Statistics (Thống kê mô tả)
  • Associational Analysis (Phân tích kết hợp)
  • Feature Scaling
  • Feature Engineering (Encoding categorical data)
  • Xử lý dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Dataset)
 • Dự báo & dự đoán: Thuật toán Machine learning với Azure Machine Learning
  • Regression
   • Linear Regression
   • Decision Tree
  • Classification
   • Logistic Regression
   • Naive Bayes
   • Support Vector Machine
  • Clustering
   • K-Means 
  • Anomaly Detection
   • PCA
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.