Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Lập trình viên cơ bản Java

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ Java.
 • Rèn luyện các kỹ năng lập trình cơ bản.
 • Tạo bước khởi đầu vững chắc cho học viên tham gia khóa học Lập trình viên Java.
 • Học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet.
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  
 • Sử dụng cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp và thư viện hàm của Java
 • Xây dựng phương thức/hàm và xứ lý ngoại lệ
 • Sử dụng Regular Exception
 • Sử dụng JUnit để kiểm tra các phương thức của ứng dụng
 • Áp dụng các kiến thức cơ bản về lập trình Java trong việc giải quyết các bài toán đơn giản.
 • Tổng số giờ:40 tiết (5 tuần)
 • Học phí: 1.300.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan lập trình Java
  •     Giới thiệu ứng dụng Java
  •     Môi trường phát triển ứng dụng
  •     Xây dựng ứng dụng đầu tiên
 • Console trong Java
  •     Kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu dữ liệu
  •     Biến, hằng
  •     Chú thích trong Java
  •     Giới thiệu ứng dụng console
  •     Nhập xuất dữ liệu trên console
 • Giao diện
  •     Các điều khiển và thể hiện
  •     Cơ chế xử lý sự kiện
 • Từ khóa và toán tử
 • Cấu trúc điều khiển
  •     if
  •     ?:
  •     switch…case
 • Cấu trúc lặp
  •     for/ foreach
  •     while/ do…while
  •     Sử dụng break và continue
 • Sử dụng thư viện
  •     Math
  •     DateTime
 • Xây dựng phương thức
  •     Xây dựng phương thức
  •     Gọi sử dụng phương thức
 • Xử lý ngoại lệ
  •     Phân loại ngoại lệ
  •     Xử lý ngoại lệ trong Java
 • Biểu thức chính quy (regular expression)
  •     Cách biểu diễn biểu thức chính quy
  •     Cú pháp của biểu thức chính quy
  •     Sử dụng biểu thức chính quy
 • Unit Testing
  •     Giới thiệu Unit Testing
  •     Cách tổ chức testing cho Java Project
  •     JUnit
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Lập trình viên cơ bản Java - 40 tiết (5 tuần)
Học phí : 1.300.000 đ

Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet

ĐẶC BIỆT: Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí các lớp ban ngày từ thứ 2-6

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
NMJV_271T37ONThứ 3 + Thứ 7 (18.00 - 21.00)16/11/2021OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO