Môn học mới
Artificial Intelligence and Applications for Business

 • Khóa học cung cấp bức tranh toàn cảnh về những công nghệ tiên tiến dự báo sẽ tác động, ảnh hưởng và định hình tất cả các hoạt động trên thế giới trong hiện tại và tương lai: Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (Machine Learning), AI tạo sinh (Generative AI).
 • Khóa học giúp HV hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy để từ đó dễ dàng tiếp cận với các tin tức, xu hướng về các công nghệ mới liên quan đến cách tổ chức quản lý dữ liệu, xử lý thông tin để chủ động ứng phó tình huống, dự đoán xu hướng và tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Thông qua những trải nghiệm thực tế trên một số bài tập tình huống ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (Machine Learning) và AI tạo sinh (Generative AI), người học có thể nâng cao hiệu suất làm việc và định hướng các chiến lược ứng dụng AI trong quản lý, kinh doanh, tiếp thị… một cách hiệu quả hơn.
Hãy để trí tuệ, sức mạnh sáng tạo của con người và công nghệ AI phối hợp để làm nên những điều kỳ diệu, mở ra những khả năng mới biến "không thể" thành "có thể".
 
 • Bất kỳ ai quan tâm đến khả năng áp dụng AI vào công việc và quản trị doanh nghiệp
 • Anh/ chị là Quản lý doanh nghiệp, phụ trách các phòng ban, bộ phận… trong doanh nghiệp 
 
 • Tổng số giờ: 15 giờ, học trực tiếp trên máy
 • Học phí:  3.000.000đ
 • Dữ liệu và chiến lược quyết định dựa trên dữ liệu (Data-Driven Decision)
  • Tổng quan về dữ liệu
  • Vai trò của dữ liệu trong doanh nghiệp
  • Chiến lược quyết định dựa trên dữ liệu (Data-Driven Decision)
  • Dữ liệu với AI (Artificial Intelligence)
  • Phân tích tình huống
 • Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và ứng dụng
  • Toàn cảnh AI: Giới thiệu, lịch sử, phân loại AI
  • AI – Machine Learning - Deep Learning
  • AI – công cụ đắc lực trong kinh doanh hiện đại
  • Phân tích case study từ các doanh nghiệp hàng đầu ứng dụng AI thành công.
 • Máy học (Machine Learning) – Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn
  • Tổng quan về Máy học
  • Các ứng dụng Máy học trong thực tế
  • Phân loại Máy học:
   • Học có giám sát (Supervised learning)
   • Học không giám sát (Unsupervised learning)
   • Học tăng cường (Reinforcement learning)
  • Quy trình máy học (Machine Learning process)
  • Trải nghiệm ứng dụng học có giám sát / không giám sát/ tăng cường
 • Deep Learning – Sức mạnh AI đằng sau dữ liệu phức tạp, phi cấu trúc
  • Phân loại Deep Learning
  • Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN)
  • Thị giác máy tính (Computer Vision)
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)
  • Trải nghiệm ứng dụng phân loại sản phẩm
  • Trải nghiệm ứng dụng phân loại cảm xúc (Sentiment Analysis)
 • AI tạo sinh (Generative AI) – Nâng tầm sáng tạo với AI
  • Giới thiệu, lịch sử
  • Mạng đối nghịch tạo sinh (GANs) và ứng dụng
  • Các ứng dụng Generative AI phổ biến: text to text, text to image, text to voice…
  • Cách thức AI tạo ra văn bản
  • Trải nghiệm các ứng dụng Chatbot tư vấn sản phẩm/ chăm sóc khách hàng, trợ lý viết quảng cáo/ tiếp thị sản phẩm để đăng lên các kênh… sử dụng AI apps
  • Cách thức AI tạo ra hình ảnh
  • Trải nghiệm ứng dụng GANs tạo hình ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên sử dụng Bing/ DALL-E/ DeepArt…
 
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.