ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Minh Thiên Kim

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm Quản lý Dự án
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Testing tại các doanh nghiệp và các trường đại học.
  • Phương pháp giảng dạy chủ động, giúp học viên nắm vững lý thuyết và những nguyên tắc nền tảng. Từ đó áp dụng vào thực tế, nghiên cứu tình huống và thảo luận giải pháp, xây dựng khả năng tự phát triển mở rộng và tự nghiên cứu chuyên sâu.
Vũ Đình Ái

Vũ Đình Ái

Trần Thùy Riêng

Trần Thùy Riêng

Trần Hồng Vinh

Trần Hồng Vinh

Nguyễn Phan Chí Thành

Nguyễn Phan Chí Thành

Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO