ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Phan Ngọc Duy Mẫn

  • Tốt nghiệp Cử nhân  Kinh tế, Lập trình viên chuyên nghiệp
  • Các môn giảng dạy:
    • Chứng chỉ B văn phòng
    • Chúng chỉ B Access
    • Chứng chỉ C Access
  • Phương pháp giảng dạy: Tạo môi trường học tập sôi nổi, khơi gợi cảm hứng về sáng tạo
Phan Ngọc Duy Mẫn

Phan Ngọc Duy Mẫn

Huỳnh Chí Nhân

Huỳnh Chí Nhân

Hồ Viết Quang Thạch

Hồ Viết Quang Thạch

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân

Dương Ngọc Hoàng

Dương Ngọc Hoàng

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Thị Thúy Uyên

Nguyễn Thị Thúy Uyên

Trịnh Hoài Linh

Trịnh Hoài Linh

Đồ Hữu Viên

Đồ Hữu Viên

Lê Thị Hải Yến

Lê Thị Hải Yến

Trịnh Quốc Thu

Trịnh Quốc Thu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO