ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Võ Ngọc Tân

Tốt nghiệp ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại TTTH với nhiều chuyên đề .Net, PHP, SQL Server

Tham gia giảng dạy tại các trường CĐ, ĐH

Phương pháp giảng dạy: tương tác cao với những bài giảng mang nội dung hữu ích và thực tế nhất.

Võ Ngọc Tân

Võ Ngọc Tân

Khuất Thùy Phương

Khuất Thùy Phương

Trần Thị Hồng Yến

Trần Thị Hồng Yến

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh

Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh

Phan Ngọc Duy Mẫn

Phan Ngọc Duy Mẫn

Nguyễn Mai Lĩnh

Nguyễn Mai Lĩnh

Huỳnh Chí Nhân

Huỳnh Chí Nhân

Hồ Viết Quang Thạch

Hồ Viết Quang Thạch

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân

Dương Ngọc Hoàng

Dương Ngọc Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO