ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Hồ Thị Hồng Nga

 • Tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ngành CNTT
 • Quá trình làm việc
  • Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Tin học – ĐH KHTN 
 • Các môn giảng dạy:
  • Chứng chỉ A
  • Chứng chỉ B Văn phòng
  • Chứng chỉ B Access
 • Phương pháp giảng dạy:
  • Chú trọng đến chất lượng đào tạo và khả năng tiếp thu của học viên. Dạy kỹ lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Khuyến khích tính tự học của học viên để ứng dụng kiến thức đã học vào bài tập thực hành
 
Hồ Thị Hồng Nga

Hồ Thị Hồng Nga

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Đỗ Quyết Thắng

Đỗ Quyết Thắng

Trần Thị Trang

Trần Thị Trang

Trần Ngọc Thịnh

Trần Ngọc Thịnh

Vũ Văn Hiển

Vũ Văn Hiển

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Anh Khoa

Nguyễn Anh Khoa

Trần Huỳnh Công Toại

Trần Huỳnh Công Toại

Nguyễn Văn Tường Hiếu

Nguyễn Văn Tường Hiếu

Trần Nhật Tân

Trần Nhật Tân

Lý Trung Tín

Lý Trung Tín

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO