ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Hồng Quân

  • Tốt nghiệp trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên
  • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại TTTH ĐH KHTN với các chuyên môn .NET, C/C++
  • Trực tiếp tham gia giảng dạy tại trường CĐ Viễn Đông
  • Phương pháp giảng dạy: Tận tậm, nhiệt tình và luôn tạo không khí sôi nổi, thỏa mái trong lớp học
Tô Trần Hồ Giảng

Tô Trần Hồ Giảng

Cường Đoàn

Cường Đoàn

Vũ Đình Ái

Vũ Đình Ái

Trần Thùy Riêng

Trần Thùy Riêng

Trần Hồng Vinh

Trần Hồng Vinh

Nguyễn Phan Chí Thành

Nguyễn Phan Chí Thành

Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn