Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Lập trình Python cơ bản và nâng cao

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết về lập trình Python.
 • Rèn luyện, phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic và kỹ năng tổ chức và xây dựng chương trình theo hướng đối tượng.
 • Cung cấp cho HV những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng desktop bằng Python. 
 • Giúp HV có được kiến thức nền tảng vững chắc về Python, dễ dàng học tiếp các lớp nâng cao như Phát triển ứng dụng Web với Django, Machine learning cơ bản với Python.
 
 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Tất cả những ai muốn tìm hiểu về lập trình Python để ứng dụng trong công việc, học tập và cuộc sống.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet 
 
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 
Python cơ bản:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán
 • Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian
 • Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử.
 • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code
 • Làm việc với tập tin và thư mục với File I/O
 
Python nâng cao:
 • Tổ chức xây dựng các ứng dụng theo hướng đối tượng
 • Làm việc với tập tin XML
 • Xây dựng ứng dụng với CSDL
 • Xử lý đa luồng (multi-thread)
 • Xây dựng ứng dụng desktop GUI
 • Áp dụng debugging và testing để tìm và bắt lỗi, nâng cao chất lượng phần mềm
 • Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, dễ dàng tham gia khóa học nâng cao.
 • Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, PHP… 
 
 • Thời gian: 10 tuần
 • Thời lượng: 84 giờ, học trực tiếp trên máy
 • Học phí:  4.300.000 đ khi bạn đăng kí trọn khóa lập trình Python cơ bản và nâng cao 
 •  
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO