Machine-learning-AzureML
Data-Analysis-Excel
Phan-Tich-va-Truc-Quan-Hoa-Du-Lieu-voi-Power-BI
Phân tích dữ liệu với Excel
ky-thuat-vien-power-bi
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-word
tin-hoc-quoc-te-mos-excel
excel-chuyen-nghiep
Trong thời đại ngày nay, Tin Học Văn Phòng đã, đang và sẽ là một phần không thể thiếu để phục vụ con người trong học tập, công việc và cuộc sống. Các lớp Tin học Văn phòng (chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - Ứng dụng CNTT nâng cao), Chứng chỉ THVP chuẩn Quốc tế MOS, các lớp chuyên đề ứng dụng như Powerbi, Excel , Data Analysis tại Trung tâm được bảo chứng cao về sự uy tín và chất lượng.
 
Hãy trang bị những kiến thức Tin Học Văn Phòng bổ ích cho bản thân ngay hôm nay!
 
  • Tin học Văn phòng
  • Tin học văn phòng chuẩn quốc tế (MOS)
  • Data Analysis
  • Chuyên đề Excel
  • Chuyên đề PowerBi
Ứng dụng CNTT Cơ bản
Ứng dụng CNTT Nâng cao
Luyện Thi Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản
Tin học chuẩn quốc tế MOS - EXCEL
Tin học chuẩn quốc tế MOS - WORD
Tin học chuẩn quốc tế MOS - POWERPOINT
Data Analysis with PowerBi & Azure ML
Data Analysis with Excel & Azure ML
MACHINE LEARNING WITH AZUZE
Chuyên đề Excel
Chuyên đề Power BI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO