ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Khuất Thùy Phương

Thạc sỹ CNTT hợp tác Pháp-Việt

Được Logigear chứng nhận Train the Trainer

Hiện đang phụ trách Chuyên môn ngành Lập Trình - CSDL của TTTH

Kinh nghiệm giảng dạy nhiều chuyên đề Testing, Java, PHP… và đã từng tham gia giảng dạy các doanh nghiệp (NH ACB, ISBVN,...)

Phương pháp giảng dạy: tập trung vào từng học viên và luôn chuẩn bị nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút và vui nhộn.

Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi

Hồ Thị Hồng Nga

Hồ Thị Hồng Nga

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO