ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Trần Thị Hoàng Anh

 • Tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa - Ngành CNTT
 • Quá trình làm việc: Trên 15 năm giảng dạy tại Trung Tâm Tin Học - ĐH KHTN
 • Các môn giảng dạy:
  • Chứng chỉ A
  • Chứng chỉ B văn phòng
  • Chứng chỉ B Access
  • Chứng chỉ C Access
  • Tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS
 • Phương pháp giảng dạy: Tận tâm, kích thích khả năng sáng tạo của học viên.
Vũ Đình Ái

Vũ Đình Ái

Trần Thùy Riêng

Trần Thùy Riêng

Trần Hồng Vinh

Trần Hồng Vinh

Nguyễn Phan Chí Thành

Nguyễn Phan Chí Thành

Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO