ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Trần Thị Ngọc Sây

  • Tốt nghiệp ngành CNTT - ĐH Mở TPHCM
  • Quá trình làm việc:
    • Giảng dạy tại Trung tâm Tin học - ĐH KHTN từ năm 2011 tới nay
  • Các môn giảng dạy:
    • Chứng chỉ B Văn phòng
  • Phương pháp giảng dạy:
    • Dạy kỹ lý thuyết và hướng dẫn học viên thực hành thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng trên máy
Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

Kiều My

Kiều My

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO