Lớp ôn tập Trực quan hóa dữ liệu - Ứng dụng Toán trong Data Science – Xác suất & Thống kê

ngày 19-12-2019

Bạn thân mến,

Bạn đã hoàn tất các nội dung nền tảng quan trọng của Data Science và sẽ tiếp tục chặng đường để trở thành chuyên gia về Data Science với nhiều cơ hội và thử thách một ngày không xa.

Để giúp bạn hệ thống lại kiến thức quan trọng của LDS2 - LDS3 cũng như vận dụng giải quyết tình huống thực tế, Trung Tâm mời bạn tham gia lớp ôn tập ( 2 buổi T7-CN) với các nội dung như sau:

 • Trực quan hóa dữ liệu (Data visualization)
  • Tầm quan trọng của việc trực quan hóa dữ liệu
  • Sử dụng các loại biểu đồ một cách hiệu quả, đúng mục đích
 • Ứng dụng Toán trong Data Science (Maths for Data Science)
  • Eigendecomposition: Eigen values, Eigen vectors
  • PCA (Principal Component Analysis)
  • Gradient Descent
 • Xác suất - Thống kê (Probability & Statistic for Data Science)
  • Phân phối chuẩn (Normal Distribution)
  • Correlation (xác định mối quan hệ giữa các biến liên tục)
  • Chi-Squared (xác định mối quan hệ giữa các biến rời rạc)
  • ANOVA (xác định mối quan hệ giữa các biến rời rạc và liên tục)    

Lớp ôn tập hoàn toàn miễn phí và đặc biệt dành riêng cho các bạn đã hoàn tất LDS2 và LDS3.

Để tiện cho việc tổ chức, mời bạn đăng ký lớp ôn tập tại đây.

Ôn tập để vững vàng hơn, hẹn gặp bạn tại khóa học.

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.