Tableau-software
Machine-learning-AzureML
Combo PowerBI
Combo Excel
Data-Analysis-Excel
Data-Analysis-PowerBI
Data Analysis (Phân tích số liệu) - Business Analysis (Phân tích dữ liệu kinh doanh) là một trong những thành phần quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp thống kê & dự báo trước tình hình kinh doanh, nhằm đưa ra những quyết định nhanh chóng và đúng đắn để phát triển doanh thu trong tương lai. 
Các khoá học từ cơ bản đến chuyên sâu giúp học viên ứng dụng kiến thức Toán học và xác suất thống kê vào việc tính toán và phân tích dữ liệu. Sử dụng thư viện Azure ML hỗ trợ Excel/Power BI trong tính toán và thống kê, sử dụng các thuật toán Machine Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong kinh doanh, ứng dụng dự báo một cách chính xác nhất.
Khoá học sẽ là bước đệm cho ngành nghề của bạn, mở rộng chuyên môn và vị trí của bạn tại công ty, làm chủ dữ liệu - làm chủ thành công.
Chương trình học thiết kế cho mọi đối tượng có nhu cầu tham gia vào dây chuyền thống kê & dự báo của doanh nghiệp, bạn chỉ cần biết sử dụng máy tính cơ bản là có thể tham gia.

 

  • Data Analysis
  • Chuyên đề Excel
  • Chuyên đề Power BI
Data Analysis with Power BI & Azure ML
Data Analysis with Excel & Azure ML
Machine Learning With Azuze ML
Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Tableau
Xử lý & Phân tích dữ liệu với Excel
Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel
Data Preprocessing with VBA
Phân tích dữ liệu với Excel
Phân tích & trực quan hoá dữ liệu với PowerBI cơ bản - nâng cao
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI nâng cao
Data Analysis with Power BI & Azure ML
Data Analysis with Power BI & Azure ML
  • Cấp độ: Dành cho người mới bắt đầu
  • Môn học: Phân tích & trực quan hoá dữ liệu với Powerbi cơ bản - nâng cao, Machine Learning với Azure ML
  • (Học viên cần có kiến thức Excel cơ bản trước khi đăng kí)
Thời lượng: 120 tiết

Học phí trọn khóa: 12.000.000đ

ƯU ĐÃI: khi ghi danh online + hoàn tất học phí ​trước ngày 17/04/2023

Học viên mới: chỉ đóng học phí 9.600.000đ/trọn khoá

Học viên đã học tại TT: 9.000.000đ/trọn khoá

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO