Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python

Hãy quan sát xung quanh và bạn sẽ thấy Lập trình đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho tất cả mọi người.

Thường xuyên cập nhật công nghệ phù hợp thực tế, các khóa học Lập trình & CSDL sẽ giúp bạn vững kiến thức, chắc kỹ năng và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Cùng khám phá tri thức và ứng dụng, bạn nhé !

  • Chuyên đề dài hạn
  • Chuyên đề ngắn hạn
  • Cho người mới bắt đầu
Lập trình viên Python
Lập trình viên JavaScript
Lập trình viên Java
Lập trình viên công nghệ .NET
Lập trình viên mã nguồn mở PHP
Python ứng dụng
Lập trình C & C++
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014
Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phát triển ứng dụng Oracle
Lập trình ứng dụng .Net trên Visual Studio 2017
Ruby & Ruby on Rails
Lập trình Python cơ bản
Lập trình Web HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap
Lập trình viên Python
Lập trình viên Python

Tất cả những ai muốn tìm hiểu kỹ về kỹ thuật lập trình Python, muốn phát triển ứng dụng web trên Python đáp ứng nhu cầu thực tế một cách nhanh chóng.

Thời lượng: 180 tiết (20 tuần)

Học phí: 6.800.000đ 

Ưu đãi: 6.000.000đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO