Khóa học Data Science Online
Khóa học React Native
Khóa học Deep Learning với Python
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học Toán và thống kế
Khóa học lập trình web
Khóa học Databases and SQL for Data Science - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN
Machine Learning Certificate
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Hãy quan sát xung quanh và bạn sẽ thấy Lập trình đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho tất cả mọi người.

Thường xuyên cập nhật công nghệ phù hợp thực tế, các khóa học Lập trình & CSDL sẽ giúp bạn vững kiến thức, chắc kỹ năng và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Cùng khám phá tri thức và ứng dụng, bạn nhé !

  • Chuyên đề dài hạn
  • Chuyên đề ngắn hạn
  • Cho người mới bắt đầu
  • Chuyên đề Online
Data Science Certificate
Machine Learning Certificate
Data Science for Marketing Certificate
Lập trình viên Python
Lập trình viên JavaScript
Lập trình viên Java
Lập trình viên công nghệ .NET
Lập trình viên mã nguồn mở PHP
Data Science
Machine Learning
Python ứng dụng
Lập trình C & C++
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014
Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phát triển ứng dụng Oracle
Lập trình ứng dụng .Net trên Visual Studio 2017
Ruby & Ruby on Rails
Xây dựng website chuẩn SEO với Wordpress
Lập trình Python cơ bản
Lập trình Web HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap
Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS
Data Science Online
Data Science Certificate
Data Science Certificate
  • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet
Thời lượng: 437 tiết học+ 67 tiết đồ án
Học phí : 29.000.000đ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO