Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript

Hãy quan sát xung quanh và bạn sẽ thấy Lập trình đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho tất cả mọi người.

Thường xuyên cập nhật công nghệ phù hợp thực tế, các khóa học Lập trình & CSDL sẽ giúp bạn vững kiến thức, chắc kỹ năng và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Cùng khám phá tri thức và ứng dụng, bạn nhé !

  • Chuyên đề dài hạn
  • Chuyên đề ngắn hạn
  • Cho người mới bắt đầu
Lập trình viên mã nguồn mở PHP
Lập trình viên Python
Lập trình viên Java
Lập trình viên JavaScript
Lập trình viên công nghệ .NET
Lập trình ứng dụng .Net trên Visual Studio 2017
Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao
Phát triển ứng dụng Oracle
Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014
Lập trình C & C++
Lập trình R
Ruby & Ruby on Rails
Xây dựng website chuẩn SEO với Wordpress
Lập trình Web HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap
Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS
Lập trình viên mã nguồn mở PHP
Lập trình viên mã nguồn mở PHP

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Chương trình học CẤP TỐC 120 giờ + 9 giờ (đồ án) - 10 tuần 

Tất cả những ai muốn tìm hiểu kỹ về kỹ thuật lập trình PHP, muốn phát triển ứng dụng web PHP đáp ứng nhu cầu thực tế một cách nhanh chóng.

Thời lượng: 120 giờ + 9 giờ (đồ án)

Học phí: 6.800.000đ 

Ưu đãi: 6.000.000đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO