Khởi đầu với khóa học Nhập Môn Lập Trình miễn phí

ngày 24-02-2016

Bạn là “dân ngoại đạo“ hoàn toàn chưa biết gì về lập trình?
Bạn không tự tin với kiến thức lập trình cơ bản của mình?
 
Hãy an tâm vì khóa học Nhập môn lập trình sẽ giải quyết mọi khó khăn của bạn. Bạn sẽ được đào tạo những kiến thức lập trình nền tảng quan trọng. 
 
Sau khóa học, bạn hoàn toàn đủ năng lực để tham gia các khóa học Lập trình di động trên Android, iOS hay Windows Phone.
 
Khóa học HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ khi bạn đăng ký các lớp Lập trình Android/iOS/Windows Phone
 
Khóa học Nhập môn lập trình kéo dài trong 30 tiết sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức sau: 
 
• Nắm vững khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và C++
• Biết cách ứng dụng các lệnh rẽ nhánh, if else, câu lệnh lựa chọn switch case.
• Tìm hiểu các câu lệnh lặp, các câu lệnh đặc biệt và cách sử dụng các câu lệnh này
• Cách khai báo và sử dụng hàm trong trong C và C++
• Cách khai báo và thao tác xử lý Mảng một chiều.
 
 
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.