Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Thông tin ưu đãi học phí

<div style="padding: 1px;line-height: 2;"> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>CH&Iacute;NH S&Aacute;CH ƯU Đ&Atilde;I THƯỜNG XUY&Ecirc;N</strong></span></div> <ul> <li> <span style="font-size: 14px;">Học vi&ecirc;n cũ khi đăng k&yacute; học lại c&aacute;c kh&oacute;a học đ&atilde; học được giảm </span><strong style="font-size: 14px;">50% </strong><span style="font-size: 14px;">học ph&iacute; (t&ecirc;n kh&oacute;a học v&agrave; số tiết phải tr&ugrave;ng với kh&oacute;a đ&atilde; học).</span></li> <li> <span style="font-size: 14px;">Học vi&ecirc;n đ&atilde; học xong c&aacute;c lớp <strong>Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n/ Quản trị hạ tầng mạng/ Quản trị hệ thống mạng/ An ninh mạng</strong>&nbsp;được tặng&nbsp;</span><strong style="font-size: 14px;">20%</strong><span style="font-size: 14px;"> học ph&iacute; khi đăng k&yacute; học c&aacute;c lớp kh&aacute;c do Trung T&acirc;m&nbsp;tổ chức.</span></li> </ul> <p> <strong style="font-size: 14px;">ƯU Đ&Atilde;I ĐẶC BIỆT:</strong></p> <div> <ul> <li> <a href="/lap-trinh-di-dong/lap-trinh-android_97" style="font-size: 14px;">Lập tr&igrave;nh Android</a><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 205);"><strong>chỉ c&ograve;n 4.000.000đ</strong></span><span style="font-size: 14px;"> </span><em style="font-size: 14px;">(d&agrave;nh cho học vi&ecirc;n đ&atilde; học c&aacute;c lớp <a href="/lap-trinh-va-csdl/Lap-trinh-vien-Java_106">Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;Java</a>&nbsp;tại Trung t&acirc;m).</em></li> <li> <span style="font-size:14px;"><a href="/lap-trinh-di-dong/lap-trinh-android_97">Lập tr&igrave;nh Android</a>&nbsp;<strong><span style="color:#0000cd;">chỉ c&ograve;n 4.000.000đ </span></strong><em>(d&agrave;nh cho học vi&ecirc;n đ&atilde; học c&aacute;c lớp chuy&ecirc;n đề Java&nbsp;tại Trung t&acirc;m).</em></span></li> </ul> </div> <div> <em style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><strong>Lưu &yacute;:</strong></em></div> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Để nhận ưu đ&atilde;i học vi&ecirc;n phải đăng k&yacute; online v&agrave; ho&agrave;n tất học ph&iacute; đến <span style="color:#ff0000;"><strong>hết ng&agrave;y 15/10/2018.</strong></span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Trong trường hợp c&oacute; nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i, &aacute;p dụng h&igrave;nh thức ưu đ&atilde;i cao nhất, kh&ocirc;ng cộng dồn.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Tất cả ch&iacute;nh s&aacute;ch khi &aacute;p dụng phải lưu giấy tờ chứng minh lại như: thẻ sinh vi&ecirc;n, bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp/Giấy chứng nhận ho&agrave;n tất chương tr&igrave;nh học,&hellip;)</span></li> </ul> </div> <p> &nbsp;</p>

Lịch khai giảng

Lập trình Android

Lập trình viên cơ bản Java - 30 giờ (5 tuần)
Học phí : 1.200.000 đ

Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet

ĐẶC BIỆT: Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí các lớp ban ngày từ thứ 2-6

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
NMJV_244S24Thứ 2 + Thứ 4 (08.00 - 11.00)15/10/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
NMJV_244T5TNThứ 5 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (17.30 - 20.30)18/10/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình Android - 99 giờ (15 tuần)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký
Điều kiện: Học viên có kiến thức căn bản về lập trình
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
AN10_244T26Thứ 2 + Thứ 6 (17.45 - 20.45)15/10/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình iOS (Objective-C)

Lập trình C căn bản - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 1.500.000 đ

Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCB1_244T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)15/10/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
LCB1_244T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.00)16/10/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình iOS (Objective-C) - 120 giờ (20 tuần)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ 

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký
Điều kiện: Học viên có kiến thức căn bản về lập trình
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
IO00_244T4TNThứ 4 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (17.30 - 20.30)17/10/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO