React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Lập trình di động với React Native cơ bản

 • Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng lập trình với ngôn ngữ JavaScript (ES6)
 • Sử dụng các component được cung cấp sẵn trong React Native
 • Sử dụng các component mở rộng
 • Xây dựng Dịch vụ web API Restful với NodeJS
 • Có kiến thức nền tảng tốt, tự tìm hiểu và phát triển ứng dụng  trên Thiết bị Di động
 
 • Học viên đã biết lập trình cơ bản.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành Công nghệ thông tin.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình JavaScript (ES6)
 • Sử dụng thành thạo các component cơ sở và mở rộng
 • Tự xây dựng Dịch vụ web API Restful với NodeJS cho các ứng dụng web, desktop và di động
 • Tự phát triển các ứng dụng di động không quá phức tạp
 
 • Thời lượng: 53 tiết, học trực tiếp trên máy
 • Học phí:  2.300.000 đ/HV (có chế độ miễn giảm học phí mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 
 • Tổng quan
  • Giới thiệu
  • Môi trường làm việc: cài đặt và xây dựng ứng dụng minh họa đầu tiên
 • Ngôn ngữ lập trình JavaScript (ES6)
  • Biến, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp
  • Danh sách (Array)
  • Đọc/ Ghi chuỗi JSON
 • Component
  • Giới thiệu
  • Tạo mới Component
  • Các component cơ sở:
   • Text Component
   • Image Component
   • View Component
   • Button Component
   • TouchableHighlight Component
   • Picker Component
   • Checkbox Component
   • FlatList Component
   • ScrollView Component
  • Props trong component
  • State trong component
  • Event trong component
  • Các component mở rộng:
   • Tạo Menu Slider với Drawer Navigator
   • Tạo Tabbar với Tabbar Navigation
   • Truyền tham số giữa các component
 • Thiết kế giao diện
  • Giới thiệu Style
  • Các Style cơ bản để thiết kế: bố cục, kích thước, màu sắc của đối tượng
  • Sử dụng Flexbox
  • Sử dụng Position
 • Xây dựng Dịch vụ web API với NodeJS
  • Đọc/ Ghi dữ liệu với tập tin JSON
  • Trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng và dịch vụ
  • Xử lý bất đồng bộ với Promise và Async
 • Đồ án cuối môn:
  • Hoàn chỉnh ứng dụng
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình di động với React Native cơ bản" do Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM cấp

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Lập trình di động với React Native cơ bản - 53 tiết (5 tuần)
Học phí : 2.300.000 đ

Điều kiện tham gia khóa học :Học viên đã biết lập trình cơ bản

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LRAC_281C7NThứ 7 + Chủ Nhật (13.30 - 17.30)17/12/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO