Thi kết thúc các lớp khoá 221 Lập trình di động

ngày 08-03-2016

Trung tâm Tin học – ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM sẽ tổ chức thi cho các lớp Lập trình di động.
 
Hình thức thi: Thi tập trung nguyên ngày
 
Ngày thi: ngày 03 tháng 04 năm 2016
 
Thời gian thi: buổi sáng (07.30 – 11.30) và buổi chiều (13.30 – 16.30)
 
Nội dung thi bao gồm: Đồ án và Thi, trong đó:
 
  • Đồ án: 20% điểm, giáo viên sẽ cho học viên của mình làm đồ án trước, với đề tài tự chọn, và học viên nộp đồ án cho giáo viên trước ngày thi.
  • Thi: 80% điểm, bao gồm thi theo cá nhân và thi theo nhóm, Trung tâm sẽ ra đề thi dạng thực hành, học viên làm bài trực  tiếp trên máy tính.
    • Thi theo cá nhân (thi buổi sáng): 60% điểm.
    • Thi theo nhóm (thi buổi chiều): 20% điểm, giáo viên coi thi sẽ phân nhóm (có thể chung với lớp khác cùng môn học).
Do đó, những lớp nào đang học Module 04 có buổi nghỉ, Quý Thầy/Cô chủ động bù giờ (liên hệ lịch dạy bù với Trinh) sao cho các lớp phải kết thúc trước ngày 02/04/2016, để học viên ôn tập cho kỳ thi được tốt.
 
Danh sách các lớp sẽ được tổ chức thi, gồm:
Stt  Mã lớp

Lịch học

Giáo viên
1

AND_218T5CN

Thứ 5 (18.00 – 21.00) – CN (13.30 – 16.30)
  Trần Duy Thanh
2
 IOS_218T4CN 
 Thứ 4 (18.00 – 21.00) – CN (13.30 – 16.30)
 Nguyễn Mai Lĩnh
 
Quý Thầy/Cô xem kỹ mã lớp có thi trong đợt này, và thông báo cho học viên lớp mình biết trước ngày thi.
 
 
Ngành Mạng & Thiết bị di động