Khảo sát ý kiến

ngày 21-06-2016

Nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như những góp ý của các bạn học viên về chương trình đào tạo. Trung Tâm Tin Học, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn học viên trong việc hoàn thành bản khảo sát ý kiến học.

Khảo sát ý kiến học viên các lớp Lập Trình Di Động Module 3&4http://goo.gl/forms/H60EQv40ZyZHQLjl1

Khảo sát ý kiến học viên các lớp Lập Trình Di Động Module 1&2http://goo.gl/forms/aa8O1zceY2i6BXzE3

 

 

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.