Money Manager

ngày 09-03-2016

MONEY MANAGER
Tác giả: Nguyễn Hữu Hoàng Long
Lớp Lập trình iOS - K195

Ứng dụng Monney Manager là sản phẩm của bạn Nguyễn Hữu Hoàng Long - học viên khóa Lập trình iOS K195.

Mô tả sản phẩm:

Trong cuộc sống năng động và bận rộn như hiện nay không phải ai cũng có thời gian để có thể lập ra được kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng quản lý chi tiêu của bản thân hoặc gia đình một cách hiệu quả. Nhằm mang lại một công cụ giúp những người bận rộn có thể quản lý cũng như lập kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý và hiệu quả nhất, phần mềm Money Manager ra đời với những tính năng như sau:

  1. Ở màn hình trang chủ, người dùng sẽ lựa chọn Đăng nhập nếu đã có tài khoản hoặc Tạo mới nếu chưa có tài khoản
  2. Sau khi đăng  nhập xong, màn hình hiện ra, người dùng nhập các thông tin như tên, mật khẩu, email và số tiền ban đầu.
  3. Ở cửa số Chi tiêu, người dùng sẽ nhập số tiền, ghi chú về việc tiêu số tiền đó và chọn thu/chi.
  4. Sau khi làm xong thao tác trên, màn hình Tổng kết hiện ra với các thông tin về số dư tài khoản, thông tin chi tiết về các khoản thu chi (như thời gian, lượng tiền, thu hay là chi...)
     

Hình ảnh sản phẩm:

 

    

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.