mFinding

ngày 09-03-2016

MFINDING
Tác giả: Nguyễn Hùng Nam & Nguyễn Hồng Đức
Lớp Lập trình Android

Ứng dụng mFinding là sản phẩm của bạn Nguyễn Hùng Nam và Nguyễn Hồng Đức - học viên của khóa Lập trình Android
 
Mô tả sản phẩm:
 
Với nhu cầu tìm kiếm các địa điểm phổ biến như: máy ATM, quán ăn... Ứng dụng mFinding hỗ trợ tìm kiếm vị trí địa điểm trong phạm vi xác định cho trước thông qua các dữ liệu đã được chia sẻ trên Internet.
 
Các tính năng chính:
  1. Hiển thị danh sách các địa điểm cần tìm kiếm trong khu vực, với đầy đủ thông tin chi tiết.
  2. Chức năng thêm và đánh dấu địa điểm trên bản đồ
  3. Chức năng tìm đường.
 
Hình ảnh sản phẩm: