Chặn cuộc gọi

ngày 09-03-2016

CHẶN CUỘC GỌI
Tác giả: Đỗ Châu Thành Công 

Ứng dụng “Chặn cuộc gọi và SMS” là sản phẩm của bạn Đỗ Châu Thành Công - học viên lớp Lập trình Android
 
Mô tả sản phẩm:
Ứng dụng “Chặn cuộc gọi và SMS” cho phép người dùng có thể lập danh sách các số điện thoại làm phiền hoặc cần chặn cuộc gọi tới hay tin nhắn nhận được.
 
Sử dụng tài nguyên sẵn có trong máy để giúp người sử dụng có thể liệt kê danh sách một cách nhanh chóng. Ví dụ: danh bạ, tin nhắn...
 
Các tính năng:
  1. Chặn cuộc gọi/ tin nhắn cho một danh sách đen (danh sách các số bị chặn)
  2. Chặn cuộc gọi/tin nhắn cho số không có trong danh bạ, cuộc gọi không hiện số
  3. Quản lý thông tin chi tiết về số điện thoại bị chặn
  4. Dễ dàng quản lý các nhật ký. Ghi lại cụ thể ngày, giờ, tháng mà cuộc gọi tới bị chặn đó và lưu lại.
  5. Chức năng Auto SMS: sau khi chương trình chặn cuộc gọi tới hoặc SMS tới, một tin nhắn sẽ tự động được gửi tới số điện thoại vừa bị chặn đó.
 
Hình ảnh sản phẩm:
 
    
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.