[Học Lập trình Android] Bài 20: Tích hợp SearchView vào ứng dụng

ngày 09-03-2016

Trong ứng dụng khi thực hiện thao tác với khối dữ liệu lớn, hoặc muốn truy xuất ngay tức thời một tập tin nào đó người dùng thường hay bối rối và mất nhiều thời gian để tìm ra chúng. Ở bài dạy Lập trình Android này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp điều khiển SearchView vào ứng dụng cho phép tìm kiếm một dòng dữ liệu trong ListView.
 
Tạo Project, thực hiện kéo ListView vào tập tin activity_main.xml
 
 
sau đó trong thư mục res/menu/ tạo tập tin search_view.xml thực hiện khai báo như sau:
 
 
Mở tập tin MainActivity.java, cho lớp MainActivity thực thi giao diện onQueryTextListener và tiến hành khai báo các biến cần thiết.
 
Vào hàm onCreate thực hiện khởi tạo và tham chiếu giá trị cho các biến đã khai báo ở trên.
 
 
Override phương thức onCreateOptionMenu để thực hiện thêm SearchView vào thanh ActionBar.
 
 
Cuối cùng thực thi hai phương thức truy vấn dữ liệu khi người dùng nhập khung SeachView, ở đây đơn giản ta gọi phương thức filter để Adapter tự sắp xếp dữ liệu.
 
 
Thực hiện chạy ứng dụng bấm vào biểu tượng tìm kiếm, một EditText sẽ xuất hiện, tiến hành nhập liệu ListView sẽ tự động tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu cho chúng ta.
 
Tải mã nguồn ứng dụng tại: https://www.dropbox.com/s/v1gxxewqflz3ue0/DemoSearchView.rar
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
 
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.