[Học Lập trình Android] Bài 19: Thông báo bằng Status Notification

ngày 09-03-2016

Ở bài học Lập trình Android trước chúng ta đã thực hiện thông báo cho người bằng Dialog, tuy nhiên cách này chỉ sử hiệu quả khi người dùng tương tác với ứng dụng. Trong các trường hợp để bảo đảm thông báo một cách hợp lý đến người dùng mà không ngắt ngang tương tác với ứng dụng khác ta sẽ sử dụng Status Notification, cho dù người dùng có mở ứng dụng hoặc không. Có thể thấy điều này thông qua một số ứng dụng có sẵn trong thiết bị như Message, Gmail...
 
Tạo mới Project, thiết kế layout có giao diện bao gồm một EditText, TextView và Button như sau (nên thiết kế vào tập tin activity_main.xml):
 
 
Vào MainActivity khai báo các biến cần thiết trong hàm onCreate:
 
 
Bổ sung phương thức createNotification, trong phương thức này ta sẽ định nghĩa giao diện cho một thông báo bao gồm các thông tin như nội dung, tiêu đề, biểu tượng, thời gian gửi...nhưng quan trọng nhất là dữ liệu đính kèm trong intent.
 
 
 
Tiến hành xây dựng activity NotificationDetails để nhận dữ liệu khi người dùng nhấn vào thông báo:
 
 
Thực hiện build ứng dụng, điền dữ liệu vào EditText  và nhấn nút Tạo thông báo. Ta sẽ nhận được thông báo như sau:
 
 
Bấm vào thông báo để xem nội dung đã điền trong EditText.
 
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.