[Học Lập trình Android] Bài 18: Sử dụng Dialog Fragment

ngày 09-03-2016

Dialog là dạng cửa sổ nhỏ cho phép người dùng có thể nhập thông tin hoặc đưa ra các quyết định cuối cùng trong một chuỗi xử lý sự kiện. Ví dụ khi người dùng thoát ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ta cần đưa ra một cửa sổ nhỏ để xác nhận thông tin lại lần cuối.
 
Trong bài học Lập trình Android này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo Dialog Fragment (một dạng API mới) cho phép người dùng nhập liệu.
 
Tạo Project trong thư mục res/layout tạo tập tin fragment_edit_layout.xml với nội dung như sau, tập tin này sẽ được dùng làm layout cho Dialog:
 
 
Mở tập tin activity_main.xml thêm nút bấm vào để hiển thi Dialog.
 
Tiếp theo tạo lớp EditNameDialog kế thừa từ lớp FragmentActivity và nhận sự kiện onEditorActionListener (bắt lại sự kiện khi người dùng thao tác với bàn phím). Trong lớp này ta cũng tạo ra interface EditNameDialogListener để nhận dữ liệu người dùng đã nhập.
 
 
Lưu ý lớp DialogFragment nên nằm trong gói android.support.v4.app.DialogFragment để tiện cho các việc tương thích ngược trên các dòng máy có phiên bản hệ điều hành thấp hơn 3.0.
 
 
Thực hiện build ứng dụng, nhấn nút Input để hiện Dialog sau đó nhập liệu vào ô EditText rồi nhấn phím Done trên bàn phím để xem kết quả.
 
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.