[Học Lập trình Android] Bài 17: Sử dụng Webview Load HTML

ngày 09-03-2016

Học Lập trình Android bài 17 sẽ hướng dẫn các bạn thực hành tạo webview để load các thông tin từ một trang web bất kỳ, tất nhiên ứng dụng cần phải được phép truy cập internet. Tạo project, mở tập tin AndroidManifest.xml bổ sung đoạn code sau (ngay trước cặp thẻ application).
 
 
Tiếp theo ta sẽ xây dựng layout, để có thể load một trang html điều cần thiết là phải có điều khiển Webview, ở đây ta bổ sung thêm một EditText cho phép người dùng có thể linh hoạt điền các địa chỉ URL khác nhau và một Button để xác nhận.
 
Mở tập tin values/strings.xml bổ sung 2 biến sau:
 
 
Vào thư mục res/layout mở tập tin activity_main.xml chỉnh sửa như sau:
 
 
Xong phần giao diện, giờ ta qua phần xử lý khi người dùng nhập một địa chỉ URL vào ô EditText. Mở tập tin MainActivity.java bổ sung các biến toàn cục sau:
 
 
Viết phương thức openBrowser cho phép load địa chỉ URL vào Webview
 
 
Sau đó trong hàm onCreate ta tiến hành khởi tạo các biến có liên quan và bắt sự kiện khi người dùng đã điền địa chỉ URL và nhấn phímEnter.
 
 
 
Bổ sung thêm đoạn code khi người dùng nhấn phím GO thay vì nhấn phím Enter.
 
 
Thực hiện build ứng dụng và nhập địa chỉ vào ô EditText, nhấn phím Enter hoặc bấm phím GO để xem kết quả.
 
Tải mã nguồn ứng dụng tại: https://www.dropbox.com/s/q558dwwfa1iwnut/DemoWebView.zip
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.