[Học Lập trình Android] Bài 15: Action Bar & Action Mode (Phần 1)

ngày 09-03-2016

Ở bài trước ta đã làm việc với Option Menu, tuy nhiên từ phiên bản Android 3.0 trở lên Action Bar được sử dụng để thay thế mang lại các thao tác dễ dàng hơn cho người dùng. Trong bài học lập trình Android này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác Action Bar với ListView.
 
Tạo project, trong thư mục res/layout tạo tập tin item_layout.xml có nội dung như sau:
 
 
Trong lớp MainActivity tạo mới lớp tên Item để tổ chức dữ liệu cho một dòng trên Listview
 
 
Trên hàm onCreate() khai báo các biến cần thiết để thao tác dữ liệu:
 
 
Tiếp tục tạo thêm lớp MyAdapter cho phép đưa dữ liệu lên ListView:
 
 
 
Chỉnh sửa tập tin main.xml trong thư mục res/menu như sau:
 
 
Bổ sung các đoạn code cần thiết trong onCreate() để khởi chạy ứng dụng.
 
 
Khi chạy ứng dụng lên ta sẽ thấy nút “Add” nằm ở góc phải màn hình. Để xử lý tương tác ta cần thực thi phương thức onOptionItemSelected.
 
 
Thực thi chạy vào thao tác thêm dữ liệu, phần xóa chúng ta sẽ thực hành trong phần ActionMode ở kì sau.
 
Tải mã nguồn ứng dụng tại: https://www.dropbox.com/s/ueoxsagy10q7ov1/DemoActionBar.rar
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.