[Học Lập trình Android] Bài 14: Sử dụng Context Menu

ngày 09-03-2016

Đối với hầu hết các ứng dụng hiện nay, bao gồm ứng dụng có sẵn trên thiết bị lẫn ứng dụng từ hãng thứ ba phát triển có thể nhận thấy điều khiển được sử dụng nhiều nhất chính là ListView (hướng dẫn cơ bản ở bài 3 và nâng cao ở bài 12). Dạng điều khiển danh sách cho phép chúng ta lưu trữ được nhiều trường dữ liệu trên cùng một màn hình, tuy nhiên việc thao tác với từng mục sẽ khó hơn nếu không có sự hỗ trợ từ Context Menu, một dạng menu giống như chuột phải trên Windows vậy.
 
Tạo project trong thư mục res/values bổ sung vào tập tin strings.xml đoạn mã sau:
 
 
Từ thư mục res/menu tạo tập tin context_menu.xml, đây là tập tin sẽ cấu hình nội dung cho menu, có nội dung như sau:
 
 
Trong bài này ta sử dụng Listview để tương tác nên cần xây dựng một layout cho từng mục trên đó. Chuột phải vào thư mục res/layout à New à Android XML File à Phần File ta đặt tên tập tin là item_layout, phần Root Element ta chọn TextView. Chỉnh sửa nội dung giống như sau:
 
 
Kéo điều khiển ListView vào trong tập tin activity_main.xml và bổ sung đoạn mã sau vào tập tin MainActivity.xml:
 
 
Khởi chạy ứng dụng, nhấn và giữ một mục bất kỳ trên ListView ta sẽ thấy một pop-up xuất hiện, tuy nhiên lúc này ta vẫn chưa xử lý cho các mục trên menu.
 
 
Để thực hiện xử lý ta cần Override lại phương thực OnContextItemSelected, ở đây có ba thao tác (Delete-Update-Share) nhưng tôi chỉ thực hiện phần Delete, hai thao tác còn lại các bạn làm tương tự.
 
 
 
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.