[Học Lập trình Android] Bài 13: Sử dụng Option Menu

ngày 09-03-2016

Trong ứng dụng trên thiết bị di động do hạn chế về kích thước màn hình nên các thao tác có tần số sử dụng nhiều mới được thiết kế ngay trên màn hình ứng dụng. Các thao tác khác sẽ được thu gọn trong Menu của ứng dụng, để gọi Menu này người dùng phải bấm phím Menu trên thiết bị. Trong bài hướng dẫn Lập trình trên Android này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế Option Menu cho ứng dụng của mình kèm theo cách chỉnh sửa phông và màu chữ.
 
Thiết kế màn hình ứng dụng gồm một TextView và một Spinner, trong tập tin activity_main.xml ta sửa thành như sau:
 
 
Vào lớp MainActivity bổ sung các biến sau:
 
 
Trong hàm onCrate bổ sung đoạn code sau:
 
 
Bổ sung các biến chuỗi để sử dụng trong tập tin strings.xml:
 
 
Trong thư mục res/menu tạo tập tin option_menu_font.xml và option_menu_color.xml với nội dung như sau:
 
option_menu_font.xml
 
option_menu_color.xml
 
Thực hiện copy các phông chữ có định dạng *.ttf vào thư mục asset của Project (ví dụ: comic.ttf hoặc arial.ttf).
Bổ sung phương thức khởi tạo Option Menu cho ứng dụng khi người dùng nhấn phím Menu
 
 
Để chuyển đổi giữa 2 menu ta chỉnh sửa lại phương thức onPrepareOPtionMenu như sau:
 
 
Trong thư mục res/values tạo tập tin colors.xml với nội dung sau:
 
 
Cuối cùng thực hiện bắt sự kiện khi người dùng chọn một item trên Menu:
 
 
Chạy ứng dụng, chọn Fonts hoặc Colors trong Spinner sao đó bấm phím Menu trên thiết bị, khi giao diện Menu hiển thị chọn một item để thấy hiệu ứng.
 
Tải mã nguồn ứng dụng tại: https://www.dropbox.com/s/5zy6stbjchffzjr/DemoOptionMenu.rar
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.