[Học Lập trình Android] Bài 12: Tùy chỉnh hiển thị ListView

ngày 09-03-2016

Trong Bài 3 tôi có hướng dẫn các bạn Lập trình Android các hiển thị dữ liệu theo dạng danh sách ListView, tuy nhiên nhược điểm của cách này là chỉ có thể hiển thị 1 dòng dữ liệu. Nhưng trong trường hợp ta cần thể hiện nhiều dòng dữ liệu phức tạp hơn như ví dụ sau:
 
 
Ta có thể thể trong ứng dụng Gmail có khá nhiều cho dữ liệu cho một dòng dữ liệu như tiêu đề, tên người gửi, ngày tháng gửi…do đó ta cần thực hiện tùy chỉnh Listview để có thể hiển thị như trên.
 
Đầu tiên ta cần xác định có bao nhiêu dữ liệu trên một dòng và tiến hành xây dựng lớp tương ứng. Ví dụ ở đây tôi cần hiển thị cho 3 dữ liệu trên 1 dòng thông tin về một quốc gia bao gồm cờ, tên tiếng anh, tên tiếng việt. Ta xây dựng lớp Country đại diện như sau:
 
 
Để có thể hiển thị dữ liệu như mong muốn ta cần xây dựng layout cho mỗi dòng trên Listview.
 
 
Tiếp theo ta cần xây dựng lớp Adapter cho phép đưa dữ liệu lên ListView. Ở đây tôi xây dựng lớp MyAdapter.
 
 
Ngay trong lớp này ta sẽ bổ sung thêm phương thức getView cho phép định dạng cho từng dòng  dữ liệu.
 
 
Tiếp theo ta xây dựng các đối tượng tương ứng và các dữ liệu cần thiết trong lớp MainActivity. Lưu ý nhớ chép các file hình vào thư mục res/drawable.
 
 
Cuối cùng trong hàm onCreate khởi tạo dữ liệu và setAdapter cho Listview.
 
 
Lưu ý ta sửa tập tin activity_main.xml như sau:
 
 

Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.