Tổng khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm tester
Khóa học Selenium Automation

Bạn có biết để đảm bảo chất lượng, uy tín của phần mềm thường Testing chiếm khoảng 40% chi phí. Đặc biệt là cơ hội việc làm Testing rộng mở đối với tất cả các bạn chuyên và không chuyên về CNTT.  

Nếu bạn muốn có kiến thức, kỹ năng thực tiễn cần thiết để có thể ứng tuyển và làm tốt ở vị trí Tester, QA tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước. Nếu bạn muốn có thêm kinh nghiệm và kiến thức kiểm thử cần thiết để có thể xây dựng phần mềm chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.  Bạn chỉ cần đầu tư mức học phí hợp lý và tập trung trong thời gian ngắn với các khóa học Kiểm thử phần mềm, bạn sẽ có được điều bạn muốn và hơn thế nữa....
Khóa học Thời gian Khai giảng  
ISTQB Foundation + Selenium Automation with Python - 162 tiết ( 10 tuần)
Học phí : 8.500.000 đ

Học viên có mong muốn phát triển sự nghiệp với kiểm thử phần mềm.

Đăng kí trọn khóa ISTQB Foundation + Selenium Automation with Python = 7.000.000đ (8.500.000đ) và được tặng thêm khóa Web Application Security Testing (15 giờ).

Thứ 3 - 5 - 7 (18.00 - 21.00)
Chủ Nhật (14.00 - 17.00) - Lịch học của môn ISTQB Foundation
13/12/2022 Đăng ký
ISTQB Foundation - 77 tiết (5 tuần)
Học phí : 4.500.000 đ
  • Tặng khóa tự ôn tập online "Lập trình C căn bản" khi đăng ký
  • Học viên được học lại miễn phí trong vòng 1 năm (học chung với các lớp khai giảng tại Trung tâm)
  • Tặng 2.000.000đ cho học viên đã học Kiểm thử phần mềm cơ bản (LTP1) hay Kiểm thử phần mềm tự động (LTP2)
  • Đặc biệt: ISTQB Foundation + Selenium Automation with Python = 7.000.000đ (8.500.000đ) và được tặng thêm khóa Web Application Security Testing (15 giờ).
Thứ 3 - 5 - 7 (18.00 - 21.00)
Chủ Nhật (14.00 - 17.00)
13/12/2022 Đăng ký
Kiểm thử phần mềm cơ bản - 77 tiết (5 tuần)
Học phí : 3.900.000 đ
Thứ 2 - 4 - 6 (18.00 - 21.00)
Chủ Nhật (14.00 - 17.00)
12/12/2022 Đăng ký
Kiểm thử phần mềm cơ bản + Kiểm thử phần mềm tự động - 154 tiết (10 tuần)
Học phí : 7.800.000 đ
Học viên có mong muốn phát triển sự nghiệp với kiểm thử phần mềm.
Đăng kí trọn khóa Kiểm thử phần mềm cơ bản + tự động = 6.000.000đ (7.800.000đ)
Thứ 2 - 4 - 6 (18.00 - 21.00)
Chủ nhật (14.00 - 17.00)
12/12/2022 Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO