Hội thảo kiểm thử phần mềm Automation Testing
Tổng khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm tester

Bạn có biết để đảm bảo chất lượng, uy tín của phần mềm thường Testing chiếm khoảng 40% chi phí. Đặc biệt là cơ hội việc làm Testing rộng mở đối với tất cả các bạn chuyên và không chuyên về CNTT.  

Nếu bạn muốn có kiến thức, kỹ năng thực tiễn cần thiết để có thể ứng tuyển và làm tốt ở vị trí Tester, QA tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước. Nếu bạn muốn có thêm kinh nghiệm và kiến thức kiểm thử cần thiết để có thể xây dựng phần mềm chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.  Bạn chỉ cần đầu tư mức học phí hợp lý và tập trung trong thời gian ngắn với các khóa học Kiểm thử phần mềm, bạn sẽ có được điều bạn muốn và hơn thế nữa....
Khóa học Thời gian Khai giảng  
ISTQB Foundation - 52 giờ
Học phí : 3.500.000 đ
  • Điều kiện: Học viên có mong muốn phát triển sự nghiệp với kiểm thử phần mềm.
  • Đặc biệt: ISTQB Foundation + Selenium Automation with Python = 6.500.000đ (7.500.000đ) và được tặng thêm khóa Web Application Security Testing (15 giờ).
Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.15) 16/10/2018 Đăng ký
Selenium Automation with Python - 64 giờ
Học phí : 4.000.000 đ
  • Điều kiện: Học viên có kiến thức kiểm thử phần mềm cơ bản hoặc đã tham gia lớp ISTQB/ LCTP1 tại Trung Tâm Tin Học
  • Đặc biệt: ISTQB Foundation + Selenium Automation with Python = 6.500.000đ (7.500.000đ) và được tặng thêm khóa Web Application Security Testing (15 giờ).
Thứ 3-5-7 (18.00 - 21.00)
Chủ Nhật (13.30 - 16.30)
16/10/2018 Đăng ký
Kiểm thử phần mềm cơ bản - 58 giờ
Học phí : 3.900.000 đ
Thứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)
Chủ Nhật (18.00 - 21.00)
15/10/2018 Đăng ký
Kiểm thử phần mềm tự động - 58 giờ
Học phí : 3.900.000 đ
Thứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)
Chủ Nhật (18.00 - 21.00)
15/10/2018 Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO