ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Phạm Hồng Loan Khánh

  • Tốt nghiệp ĐH Công nghệ Thông tin - ngành CNTT
  • Quá trình làm viêc: hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Tin học - ĐH KHTN với chuyên môn Tin học Văn phòng
  • Các môn giảng dạy:
    • Chứng chỉ A
    • Chứng chỉ B Văn phòng
  • Phương pháp giảng dạy: nhiệt tình, quan tâm đến học viên, chú trọng cả giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành để học viên nắm vững tất cả kỹ năng của môn học.
Vũ Đình Ái

Vũ Đình Ái

Trần Thùy Riêng

Trần Thùy Riêng

Trần Hồng Vinh

Trần Hồng Vinh

Nguyễn Phan Chí Thành

Nguyễn Phan Chí Thành

Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO