[Học Lập trình Android] Bài 9: Ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ và màn hình xoay ngang

ngày 09-03-2016

Hướng dẫn Lập trình Android: Tạo ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ và màn hình xoay ngang
Tạo project mới, trong thư mục res tạo các thư mục như sau:
 
 
Mở tập tin strings.xml trong thư mục values bổ sung các biến string như sau:
 
 
Mở tập tin trong activity_main.xml trong thư mục layout thiết kế như sau, lưu ý thuộc tính text của các Button phải trỏ đến các biến string ở trên (ví dụ android:text = “@string/left_top”):
 
 
Thực hiện chạy ứng dụng, khi ứng dụng đã hiện trên màn hình máy ảo, thực hiện tổ hợp phím Ctrl+F12 để xoay màn hình, ta sẽ thấy vị trí các nút sẽ bị sai.
 
Thực hiện chép tập tin activity_main.xml trong thư mục layout vào thư mục layout-land, chỉnh sửa lại vị trí các nút như sau:
 
 
Đồng thời chép tập tin strings.xml vào thư mục values-vi chỉnh sửa như sau:
 
 
Chạy ứng dụng xoay màn hình để thấy giao diện nằm ngang. Xem giao diện tiếng Việt của ứng dụng bằng cách trên máy ảo vào Setting à Language & Input à phần language chọn ngôn ngữ là tiếng Việt.
 
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.