Học Khoa học dữ liệu – Bắt đầu từ đâu?

ngày 17-11-2023

Data Science, hay Khoa học dữ liệu, ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng trong thế giới công nghiệp ngày nay. Tuy nhiên, với sự đa dạng của thông tin và tài nguyên, việc bắt đầu học Data Science có thể là một thách thức đối với người mới bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn khi bắt đầu học Khoa học dữ liệu

1. Lập Kế Hoạch Học Tập:

Trước khi bắt đầu, xác định rõ học lịch của bạn và tạo kế hoạch học tập chi tiết. Bạn có thể sử dụng các nguồn tài nguyên như sách, bài giảng trực tuyến hay đăng kí các khóa học chuyên sâu tại các Trung Tâm 

2. Ngôn ngữ lập trình và công cụ trực quan hóa dữ liệu:

Python ngôn ngữ phổ biến nhất trong ngành Data Science. Python là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Và bạn cần học cách sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu. Tập trung vào thư viện như Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn và Plotly sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu chuyên nghiệp.

3. Nâng Cao Kỹ Năng SQL:

SQL là kỹ năng quan trọng để trích xuất và xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Học cách sử dụng SQL để tối ưu quá trình làm việc với dữ liệu lớn.

4. Toán Học và Thống Kê:

Học cơ bản về toán học, đặc biệt là đại số tuyến tính và xác suất thống kê. Những kiến thức này là nền tảng cho nhiều thuật toán Machine Learning và giúp bạn hiểu rõ các khái niệm quan trọng.

5. Machine Learning và Deep Learning:

Hiểu rõ về cơ bản của Machine Learning và Deep Learning. Tìm hiểu về các thuật toán phổ biến như:
  • Nhóm Supervised Learning như Logistic Regression, Linear Regression, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), Mạng Nơron;  Boosting và AdaBoost với Python
  • Nhóm Unsupervised Learning như K-Means clustering, Hierarchical Clustering, Gaussian Mixture Models (GMM)

6. Thực Hành và Dự Án Thực Tế:

Áp dụng kiến thức của bạn vào dự án thực tế. Tìm bộ dữ liệu thích hợp và giải quyết vấn đề cụ thể. Điều này giúp bạn xây dựng kỹ năng thực tế và tạo ra một danh mục ấn tượng.

7. Tham Gia Cộng Đồng và Sự Kiện:

Tham gia cộng đồng Data Science, thảo luận ý tưởng và vấn đề với những người cùng ngành. Tham gia sự kiện, hội thảo, và cuộc thi trên các nền tảng như Kaggle để kiểm tra kỹ năng của bạn và học hỏi từ cộng đồng.

8. Liên Tục Nâng Cao Kỹ Năng và Theo Dõi Xu Hướng Mới:

Ngành Data Science liên tục thay đổi và cập nhật. Theo dõi xu hướng mới, tham gia các khóa học cập nhật và không ngừng nâng cao kỹ năng của bạn để duy trì sự cạnh tranh.
Bằng cách tận dụng những nguồn tài nguyên chất lượng và tiếp cận với cộng đồng chuyên nghiệp, bạn sẽ có một hành trình học Khoa học dữ liệu có ý nghĩa và hiệu quả.
Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa học Tự nhiên 
 
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.