Postman Manager

ngày 09-03-2016

POSTMAN MANAGER
Tác giả: Vũ Văn Thuận và bạn Trương Văn Vũ
Lớp Lập trình Android

Ứng dụng Cấp phát bưu phẩm – Postman Manager là sản phẩm của bạn Vũ Văn Thuận và bạn Trương Văn Vũ – học viên lớp Lập trình Android.

Mô tả sản phẩm
Ứng dụng Postman Manager giúp cho các bưu tá có thể cập nhật thông tin cấp phát bưu phẩm một cách nhanh chóng. Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ bưu tá tìm địa điểm của nơi nhận bưu phẩm dễ dàng, vì địa điểm đó được hiển thị trên ứng dụng. 

Ứng dụng bao gồm các chức năng:
  1. Hiển thị thông tin của bưu phẩm cần cấp phát.
  2. Quản lý, sắp xếp thông tin bưu thẩm theo nhiều cách phân loại.
  3. Cập nhật tình trạng chuyển phát bưu phẩm. 
  4. Hỗ trợ tìm kiếm vị trí của nơi nhận bưu phẩm. 
 
Hình ảnh sản phẩm
 
         

       
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.