Ứng dụng lập trình Python và thư viện Beautifulsoup để rút trích dữ liệu từ website

ngày 10-03-2023

1. Giới thiệu về Beautifulsoup

Beautifulsoup là một thư viện Python được sử dụng để phân tích cú pháp HTML và XML, giúp cho việc trích xuất thông tin từ các trang web trở nên dễ dàng hơn.
Thư viện này cung cấp các công cụ để điều hướng, tìm kiếm và trích xuất dữ liệu từ cấu trúc HTML hoặc XML. Nó có thể giúp bạn tìm kiếm các thẻ HTML, tìm kiếm các thuộc tính của các thẻ đó, truy cập nội dung bên trong các thẻ và thậm chí có thể giúp bạn tìm kiếm các đoạn văn bản cụ thể trong tài liệu.
Sử dụng Beautifulsoup, bạn có thể trích xuất dữ liệu từ các trang web và lưu trữ nó trong các định dạng khác nhau như CSV, Excel, JSON hoặc SQL database để phân tích dữ liệu hoặc xây dựng các ứng dụng khác.
Điều đặc biệt về Beautifulsoup là nó rất linh hoạt và có thể sử dụng để phân tích cú pháp của hầu hết các ngôn ngữ đánh dấu, không chỉ riêng HTML hoặc XML.
Minh họa về Beautifulsoup
Dưới đây là 2 ví dụ cơ bản để minh họa về cách sử dụng Beautifulsoup:

1.1. Trích xuất nội dung văn bản từ một trang web HTML

Đoạn mã này sử dụng requests để tạo yêu cầu đến trang web và nhận lại nội dung HTML của trang đó. Sau đó, BeautifulSoup được sử dụng để phân tích cú pháp HTML và lấy nội dung văn bản từ trang web đó. Cuối cùng, nội dung được in ra màn hình để kiểm tra.

1.2. Tìm các thẻ HTML và truy xuất các thuộc tính và giá trị của chúng

Đoạn mã này sử dụng requests để tạo yêu cầu đến trang web và nhận lại nội dung HTML của trang đó. Sau đó, BeautifulSoup được sử dụng để phân tích cú pháp HTML và tìm kiếm tất cả các thẻ <a> trên trang đó. Cuối cùng, thuộc tính href của các thẻ được truy xuất và in ra màn hình để kiểm tra.
 

2. Hướng dẫn trích xuất thông tin sản phẩm ở website Điện máy Thiên Hòa

2.1. Lý thuyết

Ví dụ, giả sử chúng ta muốn trích xuất thông tin từ một trang web. Trang web này có cấu trúc HTML như sau:
 
Chúng ta muốn trích xuất thông tin về tên sản phẩm, mô tả và giá của từng sản phẩm. Ta có thể sử dụng Beautiful Soup để thực hiện việc này như sau:
Kết quả trả về sẽ là:

2.2. Ví dụ minh họa với trang dienmaythienhoa.vn

Kết quả sẽ trả về
 
Bạn có thể thực hiện cào dữ liệu ở các trang website khác với code tương tự. Chúc bạn học tốt
Tham khảo lịch khai giảng lớp Lập trình Python, Data Science – Machine Learning tại Trung Tâm Tin Học
Trung Tâm Tin Học – Trường ĐH KHTN
 
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.