Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018

ngày 17-04-2018

Kính gởi: Quý Thầy, Cô & toàn thể Học viên Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
 
 
Để Quý Thầy, Cô & học viên chủ động sắp xếp công việc, Trung tâm trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng VươngLễ Giải Phóng Miền Nam 30/04, Quốc tế Lao động 1/5 như sau:
  • Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
    • Các lớp học sẽ nghỉ ngày 25/04/2018. Ngày thứ Năm 26/04/2018 học viên các lớp sẽ học lại bình thường theo thời khóa biểu.
    • Bộ phận tư vấn ghi danh và văn phòng sẽ làm việc lại từ ngày thứ Năm 26/04/2018.
  • Lễ Giải Phóng Miền Nam 30-4 và Quốc tế lao động 1-5
    • Các lớp học sẽ nghỉ ngày từ ngày 30/04 đến hết ngày 01/05/2018. Ngày thứ Tư 02/05/2018 sẽ học lại bình thường theo thời khóa biểu.
    • Bộ phận tư vấn ghi danh và văn phòng sẽ làm việc lại từ ngày thứ Tư 02/05/2018.
Chúc tất cả Quý Thầy, Cô & toàn thể học viên có những ngày nghỉ lễ tươi vui, đầm ấm bên gia đình và người thân.
 
Trân trọng kính chào.
 
TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM